Re: Re: Re: Re: Re: Papež a patriarcha Kyril.

Pe-tir | 14.02.2016

Jedna velká mina, obecného a trvalého (cyklicky se opakujícího) charakteru, má podobu nedostatečné pozornosti vůdce k míře loajality svých spolubojovníků. Každá sociální hra je hrou skupinovou, kde má každý klíčový účastník přidělenu roli, podobně jako muzikanti v orchestru, a tuto roli je potřeba co nejlépe sehrát. Pokud některý selže (úmyslně=zrada, neúmyslně=nekompetentnost), většinou to vede ke ztrátě řízení s následným krachem v dosažení cíle hry. Kdo je pak za celkový neúspěch zodpovědný ? Z hlediska řízení to je samozřejmě vždy nejvyšší článek řízení, který selhal v úloze trenéra, který postavil neuspěšný realizační tým. A zase jsme u toho - kádrová politika a principy její činnosti. Otázka tedy stojí takto - jak zajistit loajalitu (motivaci, nezkrumpovatelnost, kompetenci, dostatečně uzavřený informační oběh) členů realizačního týmu ? Vzpomeňme např. na Leonidase ze Sparty - proč to u ThermoPyl s Peršany prohrál ? Kdo a proč tam sehrál rozhodující roli ?
P.

Přidat nový příspěvek