Re: Poznání ...

jardob | 13.02.2016

Jenda.
To pokušenie neísť do hĺbky, ale skĺznuť sa na pomyselných dogmách po povrchu tu iste pre mnohých je... No je to predmetom ich vlastnej etiky a svedomia...
Na dogmách sa človek ďaleko nedostane, skôr sa len zacyklí...Treba sa od nich oslobodiť.

"prostě nejsem v úrovni a stavu našeho vnímání pochopit vše..."

Tu je dôležité, čo rozumiete tým slovom VŠE... Len tvorca vie všetko, to je pochopitelné. A prvok systému nemôže obsahovať plnosť informácie o systéme celom (vrátane seba) - to je jeden zo zákonom Kybernetiky. No na druhú stranu, ľudský inteligenčný potenciál, či už ako jednotlivec, alebo ako ľudstvo-jeden obrovský živý organizmus - má svoj konkrétny rozmer... A človek v hrubých rysoch (diskretizovanej podobe) dokáže pochopiť aj celý vesmír, a všetko čo dokáže pojať skrz pojmy.
Vezmite si obrovské PUZZLE, ak vopred nemáte predstavu či, a aký obraz spolu tvoria, tak jednotlivé dieliky pre vás budú predstavovať iba množstvo navzájom nesúvisiacich obrázkov.. Keďže každý dielik obsahuje drážku ktorá niekam pasuje, môžeme skusiť si z dielikov, bez ohľadu na maľbu na ňom postaviť domček, či autíčko...
Avšak ak máme približnú, v hrubých rysoch predstavu že tieto dieliky vytvárajú nejaký spoločný obraz, je veľmi pravdepodobné že ho dokážeme poskladať...
Ak niekomu pošleme 10tisíc súčiastok, bez manuálu a inštrikcií, nebude tušiť čo s tým... No ak bude vedieť že je to auto, a chápať súvislostiam medzi súčiastkami, niečo autu podobné z toho poskladá na prvý raz... S praxou to bude ešte lepšie a možno aj pojazdné....
Aj ked je vela informácií "o patro výš", neznamená že sa o to netreba zaujímať, a že kto klope, tomu neotvoria... Kde je vôľa, tam je aj cesta...
Nežijeme v harmonickej spoločnosti, ako iné živočíšne druhy, treba s tým niečo robiť, nie zmieriť sa, ale hľadať recepty... Kto hľadá, ten nájde. Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže... Je to teda o aktívnosti...
Slovo pokora, má ako mnoho iných slov na Západe trocha sprofanovaný význam... Môže znamenať triezvy pohľad na vec, zhodnotiť správne rozsah svojich možností... Ale mnoho ľudí vníma pokoru, ako prehnanú poníženosť, aj pred Bohom, aj pred ľuďmi, a to je na škodu... Tvorca bude vždy najvyššie, ale človek je povinný hľadať svoj potenciál a zapájať ho tak, aby bolo všetko vo vzájomnej harmonií, aj medzi ľuďmi, aj medzi prírodou a všetkým živým. Máme pred sebou ešte obrovský kus práce...
Ak sa aj v niečo pri hodnotení globálnej politiky mýlime, snažíme sa učiť a zdokonaľovať svoje metódy, byť konštruktívni.

Přidat nový příspěvek