Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 11.02.2016

Národy dakedy neboli a jedného dňa, ak všetko pôjde tak, ako má, beztak nenávratne zaniknú, keď všetci ľudia na Zemi si sami bez nanucovania osvoja jednotnú spravodlivú a slobodnú kultúru s morálne-etickým štandardom pre všetkých, založenú na Boho-centrizme, svedomí a metodológii! V podstate sa bude jednať o "Kráľovstvo Božie" na Zemi (o ktorom sa najmenej skreslene píše v Koráne)! Zostanú možno len v podstate nejaké autonómne územia s vlastnou sub-kultúrou a špecifikami, ako to mal urobiť aj Lenin v ZSSR, ktoré budú len súčasťou nejakého väčšieho bloku! * https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI * Globalizácia je beztak objektívny proces, ktorý nejde zastaviť! Keď sa vrátim ku korporativizmu, tak ten je prítomný aj v kapitalizme, vlastne v každom zriadení (ideológii, ktorá bola súčasným antropoidím typom "človeka" prevedená do praxe), ktoré vzniklo na osnove biblického (davo-"elitárneho") konceptu! A národný socializmus?! Momentálne ho chápem ako nástroj gp, ktorý mal odje... buržoázne-liberálnu (kapitalistickú) ideológiu na západe, za účelom ľahšieho zotročenia ľudstva a obmedzenia svetového konzumu! Podľa mojej úrovne chápania sa jednalo v jadre o biblický/davo-"elitárny" koncept! Súdim aj podľa toho, že jeho niektorí predstavitelia (údajne aj Gotfríd Feder - bezúročná ekonomika) boli členmi okultistických ezoterických spolkov (thule, učenie vril), kde boli asi spracovávaní pre globálne zákulisie! Tiež sa často národný socializmus spolu s nacizom a hitlerom v posledných rokoch na západe potichúčku pretláča a píáruje! Podľa mne dostupných informácií, mal v súčasnosti národný socializmus a nacizmus poslúžiť ako nosná filozofia na realizáciu scenára "európskeho kalifátu", presnejšie jeho jedného vyústenia - na rozpútanie vojny medzi západnou a islamskou civilizáciou za účelom vykorenenia Koránického Islamu! Proste sa mi nechce veriť, že ideológia/filozofia národného socializmu bola už konečne tá pravá pre ľudí! Myšlienka to bola možno dobrá (ako ideál komunizmu, ktorý by malo ľudstvo nasledovať), ale všetko vždy závisí od spôsobu presadzovania a realizácie do praxe! Je tu stále hodne otáznikov!

Přidat nový příspěvek