Re: ziva voda

udo | 11.02.2016

To je ICH Voda Živá, žiVôd, živôtik tela zceleného..
rasprávok ľudových

Nie však vaša.
Slúži na porovnanie, možnú inšpiRáciu

Vodá Živá je u každého osobná,
jedinečná, inDiviDuálna, iná.

Preto je skutočná spoČnosť
kolektívom jedinečných,
konajúcich prebudených.

Kto netvorí, nestrojí,
len prijíma, konzumuje, ten nežije.

Samozrejme, źe porovnávať treba,
no bez aplikácii znalostí,
tvorenia, sTrojenia vedomého,
niet budúCnosti,
pre CeloViečnosť zrodeného

Přidat nový příspěvek