Re: Re: Perspektivní zkreslení

S | 28.06.2016

Před výpočtem bude vhodné upřesnit několik věcí:

1. Je nutné mít při měření pevný bod. Co je tím pevným bodem v záběru, kde kamera sleduje raketu? Pokud raketa samotná, tak ta se také pohybuje. Výsledkem měření tedy není skutečná rychlost rakety, ale jen relativní rychlost stínu rakety vůči raketě. (tohle vidím jako nejpravděpodobnější vysvětlení)

2. Druhým problémem je "průsvitnost" toho, co jde z motorů. Je možné, že alespoň část délky pozorovaného stínu je ve skutečnosti chybějící světlo, rozptýlené horkými plyny z trysek.
Pak by byl stín delší než 110 metrů a tedy i rychlost vyšší.

3. Tvar plochy, na kterou dopadá stín (může s se měnít zakřivení)
4. Hloubka, do níž se stín v mraku "propadne" (opět může mít vliv na relativí rychlost stínu)

Přidat nový příspěvek