Re: Perspektivní zkreslení

Hox | 13.02.2016

nikdo netvrdí, že délka stínu je stejná jako délka rakety a s tímto se také nijak nepočítá, počítá se jen s následujícím: pohyb objektu o svou vlastní delku znamená také pohyb stínu o svou vlastní délku, neboli: pokud změříme dobu, za kterou se konec stínu dostane tam, kde byl na začátku měření jeho začátek, pak zjistíme i dobu, za kterou se posunul o svou vlastní délku zdrojový objekt. úhly ani zkreslení na tuto zákonitost nemají vliv, pochybující si může zaexperimentovat se zdrojem světla, nějakým předmětem a průmětnou rovinou, libovolně prohnutou, nakloněnou apod.

Například, pokud tužku 10cm nakloníme tak, že bude vrhat stín 20cm, stále platí. Pokud nakloníme tak, že vrhá stín 3cm, stále to platí. S předpokladem, že předmět se pohybuje směrem své nejdelší osy a nikoliv "doboku", což v případě rakety platí.

Přidat nový příspěvek