rekapitulace

Hox | 07.02.2016

Dovolím si malou rekapitulaci. Záznamu si všimli na jedněch stránkách o Apollo, kontaktovali autora, ukázalo se že F.Pollacia byl tehdy zaměstnancem NASA, jedním z "VIP" skupiny zaměstnanců která měla možnost takto natáčet start. Natáčeno bylo na kameru Super 8, záznam nebyl podle něj nijak upravován co se týká rychlosti. Natáčel co vidí jako slavnostní událost, o čemž svědčí jeho hlasový doprovod, neměl důvod točit nějaké video mající za cíl poškodit NASA.
Prověříme tvrzení o tom, že video má správnou rychlost:
podle letové plánu NASA raketa vystoupá na výšku kontrolní věže za 9,5 vteřiny a k oddělení prvního stupně dojde na 162 vteřině letu, což je v souladu s tím co vidíme na záznamu, rychlost je tedy správná, potvrzená zachycenými fakty.
Video je sice nízké kvality, ale dostatečné pro to, vyvodit závěry o přibližné rychlosti rakety podle stínu. Na jedně stránkách dělali snímkovou analýzu a došli k závěru že stín se posune o svou vlastní délku za 1.05 vteřiny, +- 10%, což znamená rychlost 104 m/s. I kdybychom připustili dvojnásobek, 0.5s na pohyb = 220 m/s, stále je to 5,5x méně než potřebná rychlost v ten okamžik podle letového plánu NASA.
Za zmínku stojí také to, že neexistují takové parametry výkonu motoru a váhy rakety, při nichž by raketa vystoupala prvních 110 metrů za 10 vteřin, a ve 108 vteřině letu by měla rychlost 100-200 m/s. Dá se to vysvětlit jedině tak, že motory musely v nějaký okamžik po startu snížit výkon zhruba o 30-40 procent a raketa letěla dost dlouho s velmi malým zrychlením, jak bylo poukázáno i níže v diskusi. Ukázat toto je nad rámec diskusního příspěvku, zájemci se mohou pozajímat o letové modely a fyziku, nebo najít simulátor, a dosadit příslušné hodnoty.
Pokud někdo najde vysvětlení nebo chybu logiky, budu rád.

Přidat nový příspěvek