Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 23.01.2016

Jo, to je fér přístup. Já nedisponuji dostatečně jasnou odpovědí na otázku, odlud se vzal genom. Dokážu si představit, jak postupně vznikal, máme tu spoustu příkladů od křížení po genové inženýrství. Jenže vědecky poctivé je připustit i možnost, že je tu něco mimo náš systém, co jej vytvořilo. Nedokážu to vyvrátit a stejně tak nevím o nikom, kdo by přesvědčivě vyvrátil opak.
Tudíž podle mého názoru - vědecky podložený závěr je - nevíme. Tudíž agnosticismus.
Pokud bych měl s některou s těch možností pracovat, vyberu si tu materialistickou. Protože pokud tu mám nějaký subjekt v nadvesmíru - co z toho máme vyvodit pro praxi?

Přidat nový příspěvek