Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 23.01.2016

K těm mentálním hranicím ateismu - proč? Člověk je předprogramován svým genomem. Ten je výsledkem přirozeného vývoje, na to materialismus stačí, aby to vysvětlil. Učení máme rovněž založeno v genomu, učíme se od narození. Nejen my, ale i zvířata. Už někde v základech máme nepodmíněné reflexy, schopnost si vypracovat podmíněné reflexy a také schopnost analyzovat vjemy a rozhodovat. Také zpětnovazební mechanismy ... když se popálíme od kamen ... nic, co by se nedalo vysvětlit materialistickými pochody v tom nevidím ...
Nadřazený systém pro člověka? Vesmír, sluneční soustava, planeta biosféra. A přírodní zákony, podle kterých se tyto nadřazené systémy chovají a které si vynucují přirozený vývoj.

Přidat nový příspěvek