Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zahodená dialektika

Sio | 21.01.2016

Příklad 7 kontra VII je výstižný, Informace má vždy nějaký nosič, médium. A je jedno, na jakém nosiči zobrazíme ono 5+2=7. Stále jde o tutéž informaci. Její interpretace se jistě může u subjektu majícího návod k rozklíčování lišit od toho subjektu, terý ten návod nemá. Ale u dvou subjektů majících stejný klíč se interpretace informace neliší. Tedy nelze říci, že každý si tutéž informaci rozklíčuje jinak.
Navíc, pod pomem "subjekt" asi nemyslíme jen člověka, že ne? Mohou to být i dva počítače, které si "rozumí" na základně použití stejného komunikačního protokolu. I mezi nimi proudí informace, ne?

Přidat nový příspěvek