Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takže

Sio | 19.01.2016

@Pe-tri:
"K čemu je dobrý takto limitovaný (smrtelný ) vývoj"
Nevidím žádný vyšší cíl vývoje. Takový cíl by mohla mít entita, která vlastní Ego, protože jen Ego může vytyčovat cíle. Pokud taková existuje, jak si "vně systému" neboli "v nadvesmíru", což nelze vyloučit, své cíle nám asi nesděluje, to by se stala alespoň částečnou součástí systému (náš vesmír).
Proč jsme smrtelní? Smrtelnost je mj. nezbytnou podmínkou vývoje druhu. Člověk se může, co se parciálních parametrů měnit i kvalitativně v průběhu života. Ale skutečně zásadní kvalitativní změnu přináší až potomstvo. Každá nová generace začíná jako "tabula rasa" vnímá změněnou realitu světa a akceptuje ji samozřejměji, snadněji, nezatížená předchozími zkušenostmi. Je také nutné střídání generací "u vesla", proto je vymření staré generace nezbytné. Asi víte, že se mluví o "naprogramování" věku stárnutí a smrti u jednotlivých živočichů. Přizpůsobivost je jednou z hlavních podmínek přežití druhu.
Z obdobných důvodů se i množíme pohlavně. Nový jedinec vzniká kombinací genů dvou rozdílných jedinců, má tedy jiný genetický základ. Při prostém klonování by byl veškerý vývoj odkázán jen na mutace a tedy podstatně méně pružný.

Přidat nový příspěvek