Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takže

Pe-tri | 19.01.2016

Omlouvám se že se Vám pletu do diskuse, ale mám na Vás jeden kruciální dotaz.
Jak si prosím odpovídáte na základní otázku marxisticko-leninské filosofie ohledně vztahu mezi vědomím a bytím (myšlenkou a hmotou) ? Co je podle Vás prvotní ? Jste toho názoru, že vědomí je jen vlastností či produktem hmoty nebo je prvotní existence vědomí, ideje či myšlenky ? Nebo jinak, existuje hmota nezávisle na existenci vědomí ? Odpovědí se tím se totiž rozdělíme do dvou tradičních, "nesmiřitelných" názorových proudů ...
P.

Přidat nový příspěvek