Re: Re: Re: Re: Příspěvek k pochopení objektivního mechanismu

Pe-tir | 19.01.2016

Tak samozřejmě na mysli mám každého pozemského člověka.

P.

ps. Neztrácejme ze zřetele, že lze říct, že pojem strojování je (na určité úrovni chápání) synonymem k pojmu magie, podobně jako lze pojem KSB chápat jako synonymum k pojmu hermetismus.

Přidat nový příspěvek