Zkusím pár příkladů

Sio | 18.01.2016

"V případě zákona jednoty a boje protikladů a jeho chápání v dialektickém materialismu, protipóly jsou v realitě vždy párové, pokud pár není nalezen, lze mluvit jen o různorodostech a jejich interakcích."
Jednou ze základních pouček KOB je, že tu máme všudypřítomné vlnění. Tedy já nevím, ale vlnění je vždy dáno kmitáním mezi nějakým maximem a minimem. Každý dynamický objekt samozřejmě kmitá v nekonečném počtu rozměrů. Ale v každém rozměru mezi minimem a maximem. Takto je myšlena dualita, protiklady.
Jistě, objekt může zaniknout. Pokud vám něco říká proces s pozitivní zpětnou vazbou, tak takový proces vede většinou k zániku systému, pokud se včas neobjeví událost, která pozitivní vazbu změní v negativní.
Typickým takovým procesem je požár. Pokud není hašen, hoří, rozrůstá se dokud nespálí všechno, co může. Negativní zpětnou vazbou je ubývající stav potencionálního paliva. Jakmile nemá co hořet, požár zanikne.
Kvalita krajiny - spáleniště je jistě jiná, než kvalita krajiny - lesa předtím, než shořel.
Zároveň, na spáleništi vyroste časem nový les, možná se prosadí rostlinky, které by ve vysokém lese neměly šanci vzrůst. To je vývojový proces.

Přidat nový příspěvek