Výňatky z knih německého autora píšícího pod pseudonymem Van Helsink Tajné společnosti 1 a Tajné společnosti 2

NicNezNula | 15.01.2016

L. RON HUBBARD, zakladatel církve scientologů.
V počátcích MK ULTRA, programu kontroly vědomí v USA, zkoumal bývalý námořní důstojník
Hubbard, pozorujíce to, co námořnictvo drželo v tajnosti, mechanismy lidského myšlení. Poté, co
odmítl shodnout se s vládními výzkumy a připojit se ke kontrolním psychiatrům, uveřejnil knihu
„DIANETIKA – moderní věda o duševním zdraví“. Kniha proklamovala duševní svobodu a
integritu jako přirozené právo lidstva. Kniha se stala se bestselerem, a Hubbardovy „kontrolní
techniky“ byly popisovány jako velice úspěšné. Některé z metod, které Hubbard nabízel k dosažení
duševní svobody, byly vládou tajně používány při pokusech o zotročování lidstva. Jiné
z Hubbardem popsaných technik byly ve skutečnosti protiprostředky k metodám kontroly vědomí
MK ULTRA.
Vláda USA poté zahájila proti Hubbardovi ďábelskou pomlouvačnou kampaň, jež byla vedena
Sekcí kontroly myšlenek CIA. Tenkrát ještě mladý autor totiž – pravděpodobně bez úmyslu –
odhalil klíč k nejlépe střeženému tajemství Studené války. Byla vypáčena jeho kancelář a odcizen
protokol popisující mechanismy kontroly myšlenek, které dnes nazýváme „PSYCHOTRONIKA“.
Hubbard a jeho kolegové byli fyzicky napadeni a jen těsně unikli pokusu o únos. Že Hubbard přesto
není žádné nevinné jehňátko, ukazuje už enormní vliv scientologické církve. A L. Ron Hubbard měl
zajisté přehled o několika velmi důležitých záležitostech světového dění, jelikož nejenže strávil své
„magické roky“ v sektě „Thelema“ Aleistra Crowleye v Kalifornii, ale dokonce se vypracoval až k
33. stupni Skotského obřadu svobodných zednářů (možná i stupni Iluminát). Poté co se skrze své
zaškolení seznámil s principem moci, používal techniky, které současně vláda užívala proti národu,
aby tím svázal své scientology do hierarchického systému.

L. Ron Hubbard byl jedním z „Wilsonů“, jeho otec byl adoptován rodinou Hubbardů,
ale jmenoval se správně „Wilson“ a pocházel z jednoho z nejstarších skotských kouzelnických klanů.
Jiné kouzelnické klany jsou např. Cameroni, Crowleyovi, a Parsonovi. Všechny tyto rodiny spolupracovali
ve čtyřicátých letech na experimentu Philadelfia, o kterém se zmíním ještě později (píše autor).
Díky svému „wilsonovskému“ původu měl Hubbard přístup k CIA a také k tajné službě „Naval Inteligence“
pro kterou mnoho let pracoval. Tam získal přehled o psychiatrických podkladech z personálního oddělení NAVY62
a také poznatky o experimentech s kontrolou vědomí, které se tam prováděli. Jeho bádání se stalo základem pro
jeho techniky z dianetiky a návraty zpět, které v tehdejší době představovali první techniku k zpětným návratům na solidním základě
(dnes je to zatlačeno v hlavních rysech podobnou, ale rychlejší a levnější kineziologií - E-Meter u testu paže).
Hubbard studoval také Aleistera Crowleyho, jehož principy můžeme najít v Hubbardově literatuře.
Přesto však nejsou nikdy úplně stejné, nýbrž Hubbard na jejich základě vyvinul svoje vlastní techniky.
Začal uvádět stovky lidí do jejich minulosti, do jejich předešlých životů, dále a dále zpět až dosáhl po mnoha letech výzkumu u všech svých klientů stejného výsledku.
.. Příběhy jsou přibližně takové: v Souhvězdí Pegasa se nachází sluneční systém „Marcab“, obydlený Marcabiany.
Sluneční systém má sedm obydlených planet, jehož obyvatelé již před dlouhým časem poznali, že jejich slunce již brzy vyhasne.
Proto se začali rozhlížet po jiné planetě, kam by se mohlo obyvatelstvo Marcabu přestěhovat.
Protože Marcabiané žádný špatný vkus, přišla jejich delegace konečně také
do naší sluneční soustavy a osídlily tam tehdy bližší planety (jako např. Mars).
Konečně přišli také na planetu Zemi , ale uviděli Zemi již obydlenou. Kontaktovali tedy na zemi národ,
který odpovídal představám Marcabianů a hráli „bohy“.S využitím své technologie konali „zázraky“ a zotročili lidi „duševně“.
Vynutili si poslušnost, nechali se zbožňovat a pomocí krvavých obětí kolem sebe vystavěli kult. Poté co Marcabiané uviděli,
že lidé se stali poddajnými, uzavřeli s nimi smlouvu, ve které jim nabídli, že lid který kontaktovali,
se stane vládnoucím národem na Zemi, jestliže Marcabianům pomohou s jejich cíli. Plán byl takový, že pár Marcabianů převezme vedení tohoto lidu (Marcabiané vypadají jako lidé)
a ten si potom měl pod vedením Marcabianských učitelů na věčné časy podmanit jiné národy Země.
Poté co by byla Země sjednocena pod světovou vládou, bylo by obyvatelstvo Země tak široce decimováno,
že by zůstala jen malá skupina otroků, kteří by potom sloužili Marcabianům. ...
L. Ron Hubbard objevil, kdo je vlastně JHVH - El Schaddadai! ...
Zjistil, co je psáno na sumerských hliněných tabulkách s Gilgamešovým eposem, v řecké mytologii, a také v bibli, -
že Marcabiané jsou „bohům podobné bytosti“ nebo „bozi“ (Annunaki), kteří sestoupili s nebes na létajících talířích.
Lidé tehdejších časů, kteří přirozeně neznali žádné stroje, popsali létající disky jako „létající kola“,
která „v ohni a kouři přišla s nebes“ nebo jako „vševidoucí oka“
Sitchin věří, že tato technologií vybavená rasa (Annunaki), která udělala s Hebrejci „Deal“, povstala na dvanácté planetě naší
sluneční soustavy. Hubbard se naopak domnívá, že přišla se slunečního systému Marcab.
Jak se zdá přišli Marcabiané z Marcabu nejprve na dvanáctou planetu,
z této na Mars a potom teprve na Zemi. Snad se jedná také o různé rasy. Kdo ví?
Přesto došli oba, Sitchin stejně jako Hubbard, k tomu stejnému závěru Jahve-El Schaddadai, starozákonní bůh,
je mimozemšťan (nebo přinejmenším osoba z masa a krve, která přilétla na létajícím talíři),
který udělal smlouvu s ..... Tato smlouva byla pro pozemšťany označena jako „ krevní svazek ...“ a nachází se mezi jinými také v Talmudu a ve Starém zákoně.
A v scientologické církvi se učilo výše uvedeným příběhům od stupně OT 3 jejich hierarchie (ale mnohem detailněji).
Hubbard se pokusil pomocí svých auditing-technik odstranit blokády, které marcabiané a ... v lidech instalovali a
tak vrátit lidem svobodu ...
Určité mocenské elity ze zkušenosti rychle zjistili, co se u scientologů vyučuje a začali s tím, aby scientologickou církev ovládli.
CIA s tím pomáhala. Odnože „církve“ byly použity jedna proti druhé a Hubbard byl ve své pozici stále více tísněn.
A v roce 1981 po výpovědi L. Kina, (zřejmě asi převzal míněno, zmatečný překlad z něm.) jistý Bronfman, který je pravděpodobně
největším světovým producentem whisky (se sídlem v Kanadě), je scientologická církev v celém světě skoupena.
Pod tímto zorným úhlem je potom zřejmé, proč se od roku 1981 objevila velká vlna zájmu o scientologii.
To tvrdí přinejmenším jeden můj přítel (autora), který mnoho let s Hubbardem spolupracoval, neteř Aleistera Crowleyho, kterou skutečně dobře znám (autor).
Dvě osoby, které byly spoluzakladateli scientologické církve v Německu a obě vystoupili v roce 1981 proti „ Bronfman Deals“ - stejně jako lidé z „volných zón“,
lidé, kteří dělají nezávisle na scientologické církvi „audit“ („svobodné zóny“ se zaměstnávají hlavně tématem Marcabianů).
Scientologická církev byla tedy až do roku 1981 v našem smyslu konstruktivní společností (píše autor).
...
zkráceno a mírně cenzurováno (klíčová slova)

Přidat nový příspěvek