Re: Re: Re: Re: Kto povedie globalizáciu?

udo | 11.01.2016

Ide o to, ako chápete tzv. "nezamestnanosť"?
Zvýšenie "nezamestnanosti" len podporí
plánovanú transformácia právneho pojmu
"minimálny plat" na "základný plat".
To je vśetko.
Akurát sa nenechať vyprovokovať.
I preto tie momentálne neustále provokácie z ich strany..

Ovce dostanú čas myslieť.
Keď sa poriadne "naźerú" ..postupne odpadnú umelé deprivácie (v rámci vśeobecného nadbytku) a na spoloćenskej úrovni sa rozlíśia normatívne tendencie posuvu "
A "základných" potrieb populácie, od zatiaľ vzhľadom na úroveň technologického vývoja
B "nadštandardných" potrieb.

Potom väčšina ovcí začne myslieť.
Zároveň je nutná postupná transformácia bankového trhu a finanćného systému na známe modely udržateľného rozvoja.
I to uvoľní priestor pre morálku, ktorá nemôže pri umelej deprivácii existovať. Ako psíka keď týrate a potom útok jemu za vinu, hoc i v "osobnom zlyhaní", či kedysi v "náboženstve" dávate.. (bývalá hra jelít s davom na hada kúsajúceho sa do chvosta, vajce, alebo sliepka a pod..)

Potom ovce nezožerú lúku aj s lesom a môžu z ohrady.
Ľudia si budú robotu podľa svojho individuálne jedinećného potenciálu hľadať v drvivej väčšine samy.
Nebudú káporáciami zďaleka tak vydierateľní..
Aj tak je i dnes väčšina kľúčovej spoločenskej práce neplatená (v rodinách, sociálnej sfére, atď..)
To Vám potvrdí každý normálny sociálny psychológ.
Človek sa nerodí zlý a chce sa sebarealizovať pracovať tvoriť.
I tie výnimky z toho pravidla, svojim spôsobom.

Veď najlepśie platené sú najparazitickejšie a spoloćenssky nejdevastujúcejšie pozície banksterov, brookerov, rôznych manipulátorov a najbezohĺadnejśích, najkrátkozrakejśích ma(na)gorov, pseudopolitikov -hercov,..
Perie adminov režimu Fénixa, Háda.
Tí z nich, ktorí včas svoju rolu nepochopia sa hlavne pre Hádesom samotným na pozore musia mať,
bo vždy, keď sa trochu vyššie zdvihne hať,
m´amon pri baale svojom,
ponáhľať sa bude, "niečo" na oltár davu dať,
a v dyme clony, z poľa zory utekať

Áno, odpoveď je zdravý sediacky rozum,
Človek

Přidat nový příspěvek