Re: mesiac

Otm | 10.01.2016

možno takto:

Představte si, že se objeví nějaký samozvanec s „božskými schopnostmi“, a začne pracovat na narušení na Zemi existujícího pořádku a zařizovat vše tak, aby lidé věnovali svou energii dravčím a parazitickým programům. K tomu je potřeba zřídit nový systém zásobování energií k obejití svědomí. Pro přenastavení programů je potřeba nové biorytmy a pro fyzickou realizaci biorytmů je potřeba novou prostorovou předlohu – novou „frekvenční prohlubeň“, kolující okolo Země. Měsíc.
Co se týká hmotnosti Měsíce, je výrazně nižší než předpokládají vědci. Hlavní částí konstrukce měsíce je parabolické zrcadlo, jehož plocha zaujímá téměř celý viditelný disk měsíce. Měsíc je uvnitř dutý. O účinosti práce měsíčního zrcadla lze soudit podle toho, že Měsíc se chová, jakoby měl hmotnost přibližně 81krát menší než Země. Přitom ve středu Měsíce není žádný energoreaktor, jak jsme se mylně domnívali dříve. Měsíc přitahuje a přitahuje se pasivně. Je to zarážející, všechna přitažlivost Měsíce, která zvedá oceánské přílivy a kolébá Zemí na její pouti kolem Slunce, je způsobena odrazem přitažlivosti Země. Dá se říct, že Země sama sebou pohybuje pomocí Měsíčního zrcadla.
Stálá přivrácenost měsíčního zrcadla byla řešena prostým způsobem – bez pohyblivých částí. Takový způsob se v kosmonautice nazývá „pasivní gravitační stabilizace orientace družic“. U družic se používají „stěžně“ se závažím na konci. U Měsíce bylo potřebné rozdělení hmotnosti provedeno uvnitř vnějšího pláště.
Poté, co samozvanec se svými pomocníky vyřešil všechny technické problémy, přešel k další etapě své grandiozní myšlenky – přepracování automatických programů podpory života všeho živého na Zemi a sladění těchto programů s měsíčními cykly. Fáze cyklu se určuje také programovými prostředky – přes fázový úhel. V novu je úhel maximální, při úplňku minimální.
Krátce po montáži „královny noci“ byla biosféra k nepoznání. Z vnějšku se téměř nezměnila, ale měsíční biorytmy v podpoře života narušily vše, co bylo možné. Při přestavbě byla zvláštní pozornost věnována principům velké harmonie mezi ženskými energiemi „jing“, a mužskými „jang“, přičemž je úmyslně postavili proti sobě. Například, při úplňku samci prožívají fyzický úpadek a emocionální zdvih, samice naopak fyzický zdvih a emocionální úpadek. V novu je vše obráceně. Celkově „oměsíčnění“ automatické podpory života v biosféře bylo provedeno brilantně a v nečekaném rozsahu.
Kdo by uvěřil smrtelnému nebezpečí, které hrozilo „oměsíčněním“ života na Zemi. Vždyť shodit z orbitu tento levný paraboloid není tak složité. Otázka zní: co by se stalo, kdyby Měsíc neochránili? Zastavily by se programy automatické podpory života podle měsíčního cyklu. Zároveň by došlo k havarijnímu přepnutí na předchozí programy, zpracované na 24 hodinový cyklus, které jsou zálohovány pro takový „černý den“. Toto havarijní přepnutí by pomohlo zdaleka ne všem. Lidé žijící podle svědomí by pokračovali ve svém životě. Ti, kteří vědomě pracovali na zločinných programech „Knížete tohoto světa“ by ztratili svůj energetický zdroj moci, a prostě by vymřeli.
V této souvislosti je na místě vzpomenout jednu epizodu z úsvitu kosmonautiky: vědecká elita SSSR posuzuje vypuštění první rakety, způsobilé dosažení Měsíce. Pro zařízení je plánován skromný úkol – vstoupit do sféry vlivu Měsíce a narazit na jeho povrch. Vznikla otázka – jak se přesvědčíme o tom, že zařízení dosáhlo měsíčního povrchu? Bylo navrženo odeslat na tomto zařízení jadernou hlavici. Ale někoho napadlo, že jaderný výbuch bude jako demonstrace málo efektivní, protože na Měsíci není atmosféra. Proto se rozhodli pro jinou variantu – vysílač, který přestal pípat ve vypočtený okamžik. Poštěstilo se biosféře! A může být, nepoštěstilo – vždyť dodnes trpí. Není to jasné.
Jasné je ale to, že zločinný chaos, který v současnosti zaplavil svět, je odrazem energetické agonie Knížete. A že vládnoucí zločinný zdroj energie tak či tak přejde v zapomnění.
K tomu je potřeba být připraveni.

Přidat nový příspěvek