Re: Re: Re: Re: Re: mesiac

Vasiľ | 09.01.2016

Nič som nechcel naznačiť, iba odbočka v diskusii.

1. Možno podnet, ako cvičenie typu: človek, rodina, ulica, obec, okres, kraj, štát... pre lepšie vnímanie vloženosti procesov. V našej galaxii sú stovky miliárd hviezd, takých galaxií vidíme tiež stovky miliárd a bez účelu niet ničoho. Ak by malo byť bežné, že civilizácia vo svojom technickom rozvoji premení všetku hmotu svojej planéty na výpočtovú techniku, stratí svoju biologickú podstatu, spotrebuje všetku hmotu a energiu vo svojej hviezdnej sústave a začne hoc len s desatinou rýchlosti svetla expandovať, tak by súčasný vesmír po miliardách rokov od potenciálneho objavenia sa prvých civilizácií vyzeral diametrálne odlišne. Namiesto toho je štruktúra vesmíru prirodzená a zároveň veľmi bohatá. Každá galaxia má svoju komplikovanú vnútornú štruktúru a cykly hviezdotvorby. Podobne kopy galaxií. Logický záver je snáď jasný. Na medzihviezdnej úrovni sú démonizmus, svojvôľa a degradácia potlačené.

Zaznobinovi tým možno išlo aj o motivovanie na cestu k Ľudskosti, ktorá raz nadobudne celosvetový význam (alternatíva je len nahradenie ľudstva iným projektom). Tak ako jednotlivec nemá byť čistým egoistom, platí to aj pre "našu" planétu ako celok. Ľudstvo nie je majiteľom planéty Zem, iba jej správcom. Má povinnosť spraviť z nej súčasť harmonického komplexného systému, ktorý nám svieti v noci nad hlavami.

To, čo pozorujeme, teda dáva dve možnosti:
a) vesmír je prázdne pusté miesto (na čo potom je?)
b) na poriadok vo vesmíre buď dohliada spoločenstvo civilizácií, ktoré bránia vzniku agresívnych tendencií, ktoré by mohli za púhy milión rokov premeniť celú galaxiu na temnú neživú hmotu, alebo ak je takým civilizáciám zabránené prežiť vďaka prírodzeným zákonitostiam vesmíru.

2. Neviem

Přidat nový příspěvek