Re: Re: Re: mesiac

Vasiľ | 09.01.2016

Nedočítal som to do konca, no výpočet na na začiatku je správny. Vo vzťažnej sústave spojenej so Slnkom na Mesiac efektívne pôsobia dve sily - príťažlivá od Zeme a skutočne dvojnásobne veľká od Slnka. V tejto sústave je preto trajektória Mesiaca trochu komplikovaná
https://cs.explorelearning.com/resources/Shockwave/36/images/36DET.png

V sústave spojenej so Zemou na Mesiac pôsobia tri sily - od Zeme, Slnka a fiktívna odstredivá sila, ktorá takmer ruší pôsobenie od Slnka. Odstredivá sila je tam preto, lebo Zem sa pohybuje zrýchleným pohybom (tj. rovnomerne po kružnici) a treba zahrnúť zotrvačné javy. Vďaka tomu, keď by sme sa presunuli do stredu zeme, tak príťažlivé pôsobenie Slnka neucítime, lebo je kompenzované odstredivou silou. Na povrchu Zeme je príťažlivé pôsobenie Slnka kompenzované výborne (Zem nie je deformovaná vplyvom slapových síl) a na obežnej dráhe Mesiaca je kompenzované stále dostatočne. V tejto sústave teda dominuje jediná sila - príťažlivá sila Zeme - a trajektória Mesiaca je pekná elipsa.

Přidat nový příspěvek