Re: Re: Re: VMZ je z nich asi najzaujímavejší

jardob | 09.01.2016

Ahoj stretnutie. Odpoviem ti len tak, ako to sám chápem.

- Každá kniha ktorú si prečítaš má na teba vplyv, a nie len informačný, ale aj morálny, preto človeka zo začiatku niektoré knihy priťahujú, iné sa mu protivia. Ved každý autor má v prvom rade svoj osobný morálny systém, a od neho sa odvíjajú jeho úvahy, fakty, svetonázor a všetko čo vkladá do svojich kníh...
Prečo myslíš že napríklad Dostojevského si viac obľúbili liberáli a západ, a Tolstý je predmetom záujmu iného okruhu ľudí...
V rámci informačnej vojny a degenerácie školstva majú nové pokolenia spisovateľov úplne iný rebríček hodnôt a aj keď často disponujú faktológiou, ich vývody sú skreslené...
Pokiaľ ide o umenie, akým spisovateľstvo bezpochyby je, nie je možné tvoriť bez toho aby človek nebol súčasťou nejakého umeleckého egregoru. Podmienkou na prístup do ktoréhokoľvek egregoru je mať zhodný rebríček hodnôt ako sám egregor, inak ťa do seba nepustí. Vôľa je zasa prostriedok ktorý buduje mosty.
Puškin patril do skupiny ľudí, ktorí boli napojení na tzv. "Ruský Duch", egregor ktorý nesie základné princípy ruskosti, kde jednou z hlavných princípov je zmysel pre spravodlivosť.
Preto kto sa snaží pochopiť tvorbu Puškina, hľadá vlastne cestu ako sa zharmonizovať s ruským egregorom, ktorý človeka môže naučiť základným princípom ľudskosti. Zo začiatku sa mu to nemusí dariť, ale vôľa je architektom všetkých mostov, a kde je vôľa, tam sa skôr či neskôr objaví aj cesta, pochopenie, prípadne aj zmeny vo svojom vnútri.

Reinkarnácií príliš zatiaľ nerozumiem, hoci nepochybujem o pokračovaní života po smrti. Pokiaľ ide o hierofantov, nemusí ísť o reinkarnácie, len o prenášanie svojich poznatkov na svojich potomkov, bez pretrhnutia nite.

Přidat nový příspěvek