Jen jeden postřeh

Pe-tri | 08.01.2016

Z diskuse s těmi, kteří už dnes investují svůj tvůrčí potenciál do prostředků virtuální reality (vyšší level dnešních sociálních sítí), pro kteroužto technologii jsou cloudové technologie jakýmsi podpůrným backgroundem jednoznačně vyplývá, že odmítají (neuvědomují si) morální aspekt tohoto vývoje. Vidí to tak, že jim virtuální technologie zprostředkuje všechno to, co je ve fyzikální realitě neuskutečnitelné nebo uskutečnitelné jen obtížně a to ještě s velkými náklady všeho druhu. Chcete se podívat na Eifelovku či Makchu Pikchu ? Proč ne, za tím účelem tam přece vůbec není potřeba fyzicky cestovat, stačí si nasadit pokročilé prostředky virtuální reality, atd... Takže k proč do těchto nových možností cpát morálku ? Copak někdo odsuzoval vynálezce kola, knihtisku či parního stroje za to, že lidem zpříjemnili život ? Že to někdo uměl i zneužít ? Jistě, ale to je starý známý problém užití jakýchkoliv prostředků (i mimo technologických) tu ku prospěchu tu ke škodě. Užití, potažmo morálka do rozvoje vývoje nepatří. Takto nějak smýšlí ti, kteří se těší na každý další moderní technologický krůček vpřed, jako jsme se my starší, kdysi těšili na každou novou (sofistikovanější) polovodičovou součástku (nahrazující nemoderní a zastaralé elektronky), naši rodiče na každou novou rozhlasovou stanici a naši sečtělejší prarodiče na každou novou (znalosti přinášející) knihu, aniž by si s tímto vývojem kauzálně spojovali morální konsekvence (vývoj či degradaci lidského typu psychiky).
P.
ps. Tím jsem chtěl vyjádřit to, že rozumím (neříkám že souhlasím) těm (jejich argumentaci), kteří věří v to, že rozvoj technosféry převálcuje i rozvoj vojenských prostředků a že tedy bude (pro ně už je) klíčovým nástrojem formujícím přicházející změny v podobě lidského života na Zemi a v konečném důsledku zruší potřebu existence konceptuálního řízení, protože se tato virtuální technologie stane touto koncepcí samou o sobě. Film Matrix (život biologického člověka v technologickém environmentu) tedy nehovořil o současnosti - době svého vzniku, ale o nadcházející, exponenciálně se blížící, mnoha chytrými mozky už intenzivně programované přítomnosti.

Přidat nový příspěvek