Re: podnětné

udo | 08.01.2016

re: "popis rozpadu"
To hádam nie.
Snáď skôr transformácie.
Treba to obćas prispôsobovať našim podmienkam.
Nenechať sa vyprovokovať a tvrdo na veci pracovať.
Myslím, źe to potom nebude ďalśích 1000 rokov trvať
(Od revolúcie k revolúcii, miesto evolúcie,
a masky Benátske za rohom sa smejúce)

re: Putin & Mr.Z
Áno idea spravodlivosti je "nadmierny ideál".
V KSB/DVTR je toho na tú tému mnoho.
Ja práve štýlu Mr. Z rozumiem asi najlepśie.
Tak som si i ruštinu obnovoval.
Na ňom sme v podstate v analýzach RU scény zaćínali,
Práve jedno z jeho videí nám pomohlo identifikovať to, ćo sme hľadali. Nie však ja, ale Jeden kolega.
U Petrova boli najprv pochybnosti..
u Mr. Z menej, i keď ani u neho so vśetkým nesúhasím.

Přidat nový příspěvek