Některé zdroje uvádějí, že na následky deprese zemřelo v USA dokonce přes 7 milionů lidí.

Martin | 29.12.2015

Svým způsobem tyto oběti spadají pod democidu. Democida je termín vytvořený politologem R. J. Rummelem pro vraždu osoby nebo lidí provedený vládou, zahrnující genocidu, likvidaci politických odpůrců a masovou vraždu. A na následky vládnutí zemřelo jen ve dvacátém století přes 270 milionů lidí. A to číslo zahrnuje i úmrtí v důsledku vládnutí v takzvaných liberálních demokraciích. Někdy se ovšem democida projevuje nepřímo. Například tím, že ve vyspělých zemích jsou pěstována biopaliva, dochází k úbytku půdy určené pro pěstování základních potravinových komodit. To vedlo k nárůstu cen těchto komodit na světových trzích. A zatímco ve vyspělých zemích kupujeme v tomto důsledku méně potravin či jen potraviny nižší kvality, v rozvojových zemích s příjmem na dlavu menším jak dva dolary je nárůst cen základních komodit již mnohdy posunutím hrance mezi životem a smrtí. Tak je provozována ultrahitleriánská genocida v subsaharské Africe a dalších oblastech. Sečteno a podtrženo zdaleka největším zabijákem člověka je vláda.

Přidat nový příspěvek