Re: Re: Re: Re: cviko

Cico Ciciak | 26.12.2015

Pri určitom chápaní je tomu skutočne tak. Pod pojmom kapitalizmus som myslel dnešné usporiadanie spoločnosti, výroby a rozhodovania ako celok. Keď som sa nad tým zamyslel viac, tak mi z toho vyšla skutočnosť, že korupcia a klientelizmus boli/sú vlastne súčasťou ľubovoľných režimov a spoločností založených na zjavnom alebo skrytom davo/tlupo-(j)"elitárnom" jadre, s prevládajúcim zvieracím/zombí/démonickým typom stroja psychiky a sú tu asi už tak dlho, ako ľudstvo samo. Boli tu aj za "socializmu", aj v údajne demokratickom/davo-kratickom starovekom grécku, sú prítomné jak vo verejnej, tak aj súkromnej sfére a vždy boli využívané ako prostriedky/nástroje na dosahovanie určitých cieľov a záujmov, či už jednotlivcov alebo skupín.

Přidat nový příspěvek