Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cviko

udo | 25.12.2015

Je síce pravda, źe nastrieľaného toho nemám až tak veľa,
no obávam sa že o detaily technických parametrov zbrane
v týchto prípadoch až tak nejde. To je asi jasné, či?

Ja inak vôbec netvrdím, že SMER nerobí vzhľadom na situáciu aj mnoho dobrých krokov. Všetko, ako vždy záleží od miery chápania aspoň základných socionaturálnych procesov populáciou. To definuje moźnosti, rámec konania ich reprezentácie. Aj voći nadnárodným štruktúram. Konania v zmysle krytia iniciatív samotných obćanov. Viete predsa, že akonáhle dostanete funkciu, začínajú byť Vaše reálpolitické možnosti silno obmedzené. Presne opačne, ako si myslia ovce. To je ďalśia úroveň chápania skutoćnej politiky.

Politika je zrkadlom spoloČnosti.
U SMERU i iných "strán" treba podporiť to, čo je dobré.
Chcel som len varovať istých úradníkov na kľúčových pozíciách, aby si nemysleli, že ak patria do nejakej tichej rozptýlenej štruktúry (mafie) neznamená to pre nich beztrestnosť. Mafia vždy v prípade problémov obetuje síce najprv členov najnižších, no i vyšší môźu v dnešnej rýchlej dobe, "echo" vyhodnotiť nepríhodne..

Isto, Kaliňák sa snažil vymeniť aj celé oddelenia. I z objektívne pozitívnych dôvodov, i z dôvodov potenciálneho profitu, atď. No časť starej štruktúry tam, ako neraz (za posledných min. 150 rokov), ostala. Bol tam i Lipšic, i Palko.. virtuálni politici prichádzajú a odchádzajú, "úradníci" kľúčových postov a tichý štát ostáva. Zatiaľ. To som myslel a jeho transformáciu treba riešiť. Je v záujme samotného tichého, paralelného štátu i občanov. Ovčania sú dnes uź i pre nich rizikom. Rizikom stále menej prijateľným. Tichí (nie tajní) by mali pomôcť a mnohí rozumnejśí i pomôžu situáciu ustáť a spoločnosť rozvinúť. Na osnove rastúceho tlaku gramotnosti spoloČnosti sa i oni sami medzi sebou musia dohodnúť.

Kauza pištolí "GP" v tomto zmysle skôr symbolická a zobrazuje hlbší problém-výzvu-príleźitosť..

Přidat nový příspěvek