Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mňa by zaujímalo

Pe-tri | 23.12.2015

Jak víme, všechny boje (na těch méně širokopásmových prioritách) se ve skutečnosti vedou o stav (řídící obsah) lidských myslí. Vítězit pak lze principiálně dvěma způsoby:
a) Tím, že si u davu zajistíme víru/neodmítavé přijetí v námi podvržený, netvůrčí světonázor - to pak přináší starý známý boj mezi tzv. pravdou a lží (rozděl a panuj). Tuto formu nadvlády lze však provozovat pouze v asymetricky nespravedlivém přístupu k vědomostem a tato doba, jak víme končí, takže v úvahu přichází :
b) což je stav, kdy se vítězi podaří zařídit, aby dav neměl zájem o vědění a jednání vedoucí k osvojení si Pravdy, přestože validní recepty jsou všem volně k dispozici. Namísto tohoto ryze lidského zájmu je implantován zájem (strach) zvířecí, potažmo robotický, tj. zájem sobecky a bezpracně si užívat života alá - "dokud jsme mladí, zdraví, silní a krásní" bez ohledu na to, že takto "moderněji" řízenému davu n(ě)kdo (ze stále stejných, tisíciletých důvodů) takovýto umělohmotný a plně hodnotově zrelativizovaný život rád zorganizuje. Přičemž tato organizace bude zajisté pokračovat na centralistické architektuře klient-server. Alternativou však je pouze přechod na architekturu peer to peer.
Další vývoj tedy dle mne není signifikantní sledovat až tak dle vývoje na bojištích 4-6 priority, ale výš, v současnosti na technologickém bojišti, kde právě probíhá litý boj o to, jestli bude pokračovat centralismus či se přece jen prosadí decentralismus. Technicky řečeno - zůstanou příslušníci davu a jejich činnosti registrováni v stále mohutnějších neanonymních centrálních databázích nebo se prosadí decentralizované anonymní technologie blockchainů, které jsou pro Prsten moci smrtelné ?
P.

Přidat nový příspěvek