Re: hmm

udo | 23.12.2015

Áno, ale čísla a znaky, symboly..
NuMeri sú objektívne zároveň referenčné body kulturologických matríc, do veľkej miery určujúcich správanie sa spoločnosti a tak aj jej článkov, jedincov..

Či s emóciami davu pracujete vedome, alebo podvedome-automaticky, je vec ďalšia..
Riadenie eMócii je mocou samotnou nad objektom, cieľovou skupinou. Tak napĺňate vyprojektovanú matricu energiou (hmotou), materializujete, uskutočnujete novú realitu, tvoríte, sTrojíte budúcnosť a či budúNEcnosť.. osud, točíte "osudí".. bubon, sud z ktorého ťaháte uvedené Numeri "akoźe" náhodne (pre bežného ovčana).

Každé dieťa sa tým od mala zaoberá.
Tak- či onak, akurát že podvedome, na základe ni(e)kým kultúrou vyformovaných stereotypov spracovávania informácii.
Čo si ráno predstavíte v obrazoch, to postupne počas dňa uskutočňujete. I podľa "samo"riadenia miery emócii, energie, ktorú na to spotrebujete.. Vyčistíte si zuby, idete na električku, do školy, do práce, "balíte" spolužiačku, kolegyňku :)

A vieme o.i. napr., že na určité dátumy, symboly (dynamické = časovo premenné, i "nadčasové" premenné) - napr. hoc i vianoce (kedysi Slnovrat), silvester, atď.. sa orientujú emócie milióny, ba miliardy ľudí..

Isto..prisvojenie si, ovládnutie lokálne, či dokonca globálne význam, intepretáciu nejakého symbolu čo aj len na jednej úrovni jeho chápania, chce veľa času, odhodlania, prostriedkov, skúseností.. a asi to niekto nerobí iba tak bezdôvodne..
Zároveň ide o to, na akej úrovni chcete, aby iní vaše plány čítali.
Viď dezinformačné kampane a pod..

Zatiaľ nedostatoćne chápané technológie GP môžu byť pre nás eśte potrebné, a tak aj ich (GP) ŽIVOTNE zaujímajú technológie ostatných a to, čo ešte vymyslia..

Ide teda o konkrétnu konšteláciu intepretácie skúmaného javu, ktorá závisí, ako vźdy, od
1.morálky,
2.miery chápania a
3.disciplíny myslenia a konania
daného jedinca a/alebo kolektívu.

"Numerológia" je teda podobne, ako napr štatistika, iba nástroj, s ktorým sa môžem len tak hrať, no aj veľmi cielene a gramotne ho použivať..ale sa v ňom aj stratiť, zblbnúť.
V tom máš Tulo určite pravdu..

Přidat nový příspěvek