Re: identita GP

udo | 22.12.2015

Áno, čínskym špičkám boli tieto informácie (KSB/DVTR) doručené najneskôr v roku 1994, resp. 1997.

Problém je s prekladom.
Kvôli jeho komplexnosti v znakovom (obrázkovom) písme
je prakticky neprístupný pre bežného Číňana, ovládajúceho 1 000 - 2 000 znakov.
Je čitateľný len pre vrcholových akademikov a politikov.
(O rád vyššie - cca. 20 000 znakov, zvládaných iba najlepśími básnikmi, filozofmi, ..vzdelancami "Ríše stredu")

V Číne je KSB/DVTR žiaľ zatiaľ záležitosťou elít..
V tom je tam situácia komplikovanejśia,
no nie len v tom..
I v tom môźe GP vidieť príležitosť na získanie času, preskupenie..

Tu je výzva pre umelcov, nájsť vhodný "jazyk",diela
sprostredkúvajúce túto InFormáciu pre bežných Ćíňanov,
bo zatiaľ ich nie veľa ovláda hláskové formy kódovania blízke
kultúre Západu.

Avšak ich znaky-obrazy (formy) majú zasa tú výhodu, že si svoj zmysel zachovávajú s plynutím vekov, čo je už ale ďalší náväzný príbeh..

Číňania ale zvládli i výzvu keyboardu a majú teda i šancu
nestať sa (key)Borgami :)
My im v tom zatiaľ asi najviac pomôcť môžeme tak,
že zvádneme procesy u nás.
Tak môžeme pomôcť o.i. aj Rusom,
miesto čakania nečinne na pomoc zvonku.. GodAta
Demokratizovať, defašizovať Úniu od nás.

Přidat nový příspěvek