Re: Re: Re: Cico Ciciak

Pe-tri | 14.12.2015

Ok, už bych se opakoval - každý svého štěstí strůjce (i to je elitarismus?). Pracuji s docela jiným viděním a chápáním. Tak jen stručně, když už jsme to nakousli.

KSB/DVTR není ani sociologie, ani politologie ani nějaké revoluční učení. Je to příležitost a motivace pro každého, pracovat na sobě s tím, že máme poměrně dostatečně velkou jistotu v tom, že praktikováním tohoto vidění věta nebudeme příliš chybovat a nebudeme praktikovat něco někým-kýmkoliv cinknutého potažmo zavádějícího. K nabytí této individuálně dostatečné jistoty nabízí vlastní výklad z vědních oborů jako historie, sociologie, psychologie a dalších s tím, že je na každém jednotlivci, jak s touto IMHO jedinečnou příležitostí naloží. KSB/DVTR není a troufnu si tvrdit že nikdy nebude ani filosofickou základnou nějaké společenské reformace (ovčína), v tom smyslu, v jakém se o to zřejmě (nevidím mu do hlavy) pokusil gen.Petrov (proč asi neuspěl?) a tudíž ani nelze hovořit o potřebě existence nějaké její populární, marketingově vhodně podané verzi tak, aby ji tzv. ovce vzaly. Aniž bych měl s tvůrci KSB/DVTR cokoliv společného, za sebe chápu jejich úmysly tak, že vybízí připravené (kohokoliv) k práci na sobě a to na poctivých základech a nikoliv tak, že snad uvažují o tom, jak vyvézt ovce z ovčince. Vědí, a z této nauky to, alespoň pro mě jednoznačně plyne, že žádný vyvaděč nikdy nebyl, není a nebude. Z ovčince se musí dostat každý sám, vlastním úsilím s tím, že ku pomoci každému zájemci jsou jim k dispozici všichni ti, kteří to již zvládli a čím víc jedinců to zvládne, tím víc to budou mít ti ostatní lehčí (proč tomu tak je, je obsahem nauky samotné). Proto je tato nauka šířena v soudobém informačním poli, aby se s ní seznámilo co nejvíc připravených, těch kteří to (dostat se z ovčince) zvládnou a už jenom tím to usnadnili ostatním.
Copak skutečně věříš tomu, že jakákoliv nauka a její organizované zaváděné do společenské praxe např. změní morálku či diktát svědomí jedince bez toho, aby k tomu tento jedinec v každodenním životě sám dospěl a sám změnil svůj přístup k životu? To už tady bylo a jak to dopadlo? Tato změna je totiž možná pouze v hlavách každého z lidí a to na základě jejich svobodné volby a teprve tato změna (ke které se individuálně dospívá a nikoliv kolektivně dokopává sofistikovanými PR materiály) přináší změny v okolní (virtuální) realitě. K lepšímu, či horšímu, závisí od svobodně zvoleného obsahu těchto hlav.
Tímto využívám příležitosti a opakovaně děkuji autorům, překladatelům a zprostředkovatelům této nauky, za to, že nám umožnili seznámit se s touto naukou a vytvořili tak příležitost pro každého, naplnit si hlavu obsahem, který, když budou praktikovat, umožní jim opustit hranice ovčína. A v tom je ta "kouzelná magie" - stačí individuálně praktikovat tuto nauku, vše ostatní bude praktikujícím přidáno.
P.

Přidat nový příspěvek