Re: .

Pe-tri | 12.12.2015

Ok. Pokusím se to říct co nejjednodušeji s přihlédnutím k tvému slovníku - ber to jako vánoční dárek (to byl asi vtip, sranda přece musí být ne ?).
Takže podstata toho, o čem zde hovořím se dá říct jednou větou - jde o to, dostat pod kontrolu předmět, tj. obsah, nad kterým pracuje náš mozek. Jinak řečeno, mít pod kontrolou volbu svých myšlenek. Z toho ohromného množství témat kterým se náš vědomý mozek může zabývat si umět vybírat, vědět a volit proč toto a ne toto je předmětem našich úvah, naučit se a tedy umět rozlišovat, kdo nám "podsunul" předmět našich úvah do vědomého zpracování, jestli to jsou témata/myšlenky z hlubin našeho podvědomí (harddisku) nebo přijaté intuice (síťová komunikace s druhými inteligentními subjekty) z okolí. A tak dosáhnout uvědomění si a pochopení toho, že vše vnější je subjektivní, čili i tebe tak frustrující ovčinec není objektivně exitující realita nýbrž pouze výsledek subjektivního zpracovávání témat/myšlenek přicházejících do mysli a tudíž ve skutečnosti je pouze subjektivně vytvořeným/vyprojektovaným/vyrenderovaným výstupem práce tvého stroje psychiky.

A zkusím to vyjádřit ještě z druhé strany. Kdo je ovce, o které se zde bavíme, jak ovci definovat ? Možná se shodneme na tom, že je to člověk, který sám sebe zbavil volby. Je to člověk který interpretuje/zpracovává/chápe data z reality (o realitě) jen jedním z možných způsobů (stereotypně) bez chápání toho, že zpracovávat, potažmo rozumět jim (míra) je možné mnoha způsoby, že už proces výběru dat z reality (inFormace), kterým (ne)věnuje pozornost, (strojní čas) je (měl by být) věcí volby a tudíž že i výsledek tohoto zpracovávání (Castaneda by řekl - dělání reality, já jsem si k tvé nelibosti dovolil použít termín vyrenderování, KSB používá termín - matérie:) je ryze individuální tedy subjektivní. Ale to hlavní - tento subjektivní výsledek známý jako okolní, tvrdá realita (tvůj tebe/mnoho jiných frustrující ovčín) je ve skutečnosti realita pouze virtuální, strojem psychiky/mozkem vytvořená, která zaniká se zánikem činnosti tohoto mozku (vypnutím jednoho PC se samozřejmě nevypínají ostatní PC ani jejich síťová komunikace, takže realita pro ostatní PC pokračuje i po smrti/vypnutí jednoho renderovacího stroje). A právě tady je prostor pro pochopení toho, jak ti mohou znalosti pomoct najít tvůj kýžený ostrov, kam můžeš z ovčince migrovat. Znalost toho, že celý ovčinec je tvrdou realitou pouze pro ty, kteří se účastní shodné kolektivní interpretace (používají stejný mentální program) shodně vybrané a nasdílené množiny informací z okolí a tudíž na výstupu dostávají stejný virtuální obraz vykreslený/vyrenderovaný z těchto sdílených dat na základě těchto stejných programů - subjektivní projekci, pro tebe (a ostatní zúčastněné) ovšem - objektivní a tvrdou realitu ovčince (či čehokoliv jiného). Volbou jiných dat a jiných programů si vystavíme jiný svět a budeme žít jiný lidský život - to je ta znalost, která je mocí. A toto neumět je cílem (na jehož realizaci dlouhodobě a sofistikovaně pracují) těch, o kterých se v KSB hovoří jak o globálním prediktorovi - parazitovi, protože ten energeticky a informačně parazituje na naší lidské schopnosti sTrojovat realitu (a zneužívá její funkčnost proti lidem samotným), kdy ti z lidí, kteří nemají potřebné znalosti tuto stereotypně a z jejich hlediska bezcílně sTrojují/renderují/dělají/projektují nikoliv do podoby jim prospěšné a která je i zadáním/vůlí HNR (kompatibilní, konvergentní s ní), ale do podoby, která je prospěšná tomuto parazitovi a je v konečném důsledku s Boží vůlí divergentní. A proto ty krachy předchozích civilizací, proto ta minulá Atlantida...
P.

Přidat nový příspěvek