Re: Re: GP a teorie křesťanství

kolkobudeszit | 27.11.2015

Bigos-Lepšie je viac rozmýšlať a menej kompilovať z "his-tórie". Absolútne podstatné sú vedomosti knihy A.Horáka "O Slovanech úplne jinak" O knihe 23 rokov starej "oficiálne GP média" nehovoria, lebo "GP platené his-torické osobnosti his-torickej vedy" nedokázali vyvrátiť podstatné info knihy a tak musia mlčať, aby neobrátili pozornosť ľudí na túto pravdu, odhaľuje hl. metódu GP degradácie bielej rasy-„zníženie veku sexuálneho života!“ to je PRAVÁ príčina SÚČASNÉHO rýchleho rozhodnutia "ubiť slovanského ducha" už do predtým ubitých a duchovne uprázdnených "arabských" tiel, ktoré predtým boli tak-či tak slovanské podľa DNA, ako nedávno ukradnuté deti-Janičiary, čo GP robí tisíce rokov aj v súčasnosti. Všetký duchovné koncepcie sa zhodujú – „V chorej telesnej schránke nemôže prebývať zdravý duch!“ I v Kor-án-ne jasne stojí "nebojte sa zvíťazíme, máme svojich medzi nimi". Koho? No bieložltých arabov-levitov, čo tisíce rokov zdarilo rozvracajú bielu rasu svojimi služobníkmi „židmi“, ktorým zachovali inteligenciu, ale v DNA im zostalo veľa spojov, ktoré im robia "osobné utrpenie" a tak niektorý ho podávajú ďalej, ale niektorí, čo majú viac slovjenstva-tomu vzdorujú-a to je kasta, ktorú chcú vyvraždiť, lebo dokáže GP vzdorovať inteligenciou. Ak teraz nezabojujú, tak SS islamisti ich vyvraždia, a sami si na to pripravujú zákony v Bruseli-ani si to neuvedomujú títo židoidi-ten svoj program, nás ovce nechajú na prácu. Ale späť-na "Kristovi" je zvláštne, že osoba s tým menom existovala, ale nerobila činy, ktoré sú jej pripisované. Slúžila a slúži len na zožidovštenie učiteľa-nášho spasiteľa, aby GP mohla vymieľať mozok slovanom a svetu, že ich spasiteľ je služobník otrokára "žid" a tým úspešne zamedzila, aby vo svete povstal pokoj a harmónia a poplietla i študentov teológie. (ako i Svedenborga, Waldorfských-lebo museli vytvárať krkolomné teórie v bezpočte kníh, ako mohol vzniknúť spasiteľ v prekliatom ľude ako v ľude zločincov mohlo vzniknúť čisté myslenie, keď skutočná rodičovská výchova je iná, čo je skutočný oriešok pre antropológa, sociológa, psychológa i psychiatra-je to podobné ako keď by niekto povedal, že "cigáni nám dali kultúru" a teraz to má niekto dokázať!) GP vytvorila nepravdivým tvrdením o židovskom pôvode spasiteľa psychomatrix a i dnes to využívala na "zlomenie" tých ozaj veriacich srdcom a implementácie dekadentov do študentského teologického zboru. Teraz prebieha rozklad učiteľstva na teologických školách dosadením dekadentov na popredné posty. A to je ten ohavný matrix, keď zotročovateľovi-židovi (féničanovi, veď z veľa slovanských služobníkov sa stali "židia") dáva nálepku GP "spasiteľ". To je prvá vec čoho sa musia ľudia zbaviť, že spasiteľ je z rodu hebrejov, lebo to nie je pravda, že spasiteľ bol židom a v predmetnej knihe je nevyvratiteľný dôkaz tejto pravdy! Rovnako Bigos ako zručný kompilátor his-tórie operuje tvrdeniami a citátmi rovnako sfalšovanými židoidmi v nimi prepísaných knihách, ako napríklad prepísané dejiny Josefa Flavia. GP-Cirkev "dokazovala", že Josef Flavius "písal" o "Ježišovi" ako sa stretol s Herodesom... ale boli to prepisy Flaviových dejín z r. cca 200 našeho letopočtu. Keď sa našli staršie prepisy Flaviových dejín z roku cca 60 n.l. nebolo tam žiadnej zmienky, že by sa Herodes stretol s Ježišom, ale naopak identifikovali židovského falšovateľa dejín-prepisovača. Toto dokázali nevyvrátiteľne dejepisci rovnako ako i falošný "svätopeterský list" ktorým bol Rímsky biskup povýšený na hlavu cirkvi. Teda tam sedí podvodník! (aj toto nájdeš na internete!) A to robí ten schizofrenický rámec v kresťanskom svete! A správne to skomentoval Martin Luther, keď povedal (len on ešte nevedel, že spasiteľ má slovanské meno) "hlavou cirkvi môže byť len Ježiš, kto sa nad neho vyvyšuje môže byť len Antikrist "- a súčasnosť to potvdrdzuje od vrážd Albigénskych, cez vyvraždenie inteligencie a duchovnej opozície miliónov dobrých ľudí inkvizíciou od 11. stor. a vo vojnách posvätených a provokovaných GP-cirkvou. Veď križiacke vojny nezačali araby! Veď i celý proces súčasnosti je rovnaký ako 1. i 2. sv. vojna i lokálne vojny predtým! Takže mysliaci si už dávno rehabilitoval Nemcov len ako nástroje GP v 2.sv.v. a porovnáva ich s rovnakým dnešným cieľom GP - vyrobiť dnes reálnych vrahov-genocidistov v EÚ z nafetovaných SS islamistov psychotrópnymi látkami (viď Virapen) a potom, keď vyvraždia pol EU ich "dobrý islam" zastaví (viď. Pjakin) a budeme teraz vďačný za spasenie GP-islámu a nie GP-kresťanstvu. Pravé kresťanstvo je prekážkou GP, lebo praví kresťania nikdy nebudú robiť zločiny požadované GP a bojujú proti zlu! Slovjena poznáš podľa myslenia, činov a srdca-neškodí, nezotročuje, hľadá pravdu, neverí dogmám, nepriživuje sa na druhých (nie je čisto ekonomický migrant) podporuje iných-takže všetci ľudia i černosi i aziati i araby i židia i polynézania s takýmto myslením tiež vyznávajú hodnoty ducha slovjenskeho a nesmieme sa nechať rozoštvať GP! Veď sme už zmiešaný, rozhoduje len myslenie! Veď vytváranie nových kultúr zo slovjenov (Nemci, Anglosasi..) len slúžilo a slúži na ich rozoštvávavie! A dnes chemizácia potravín, zdraviu škodlivé výrobky z číny i farmaceutiká slúžia len na fyzickú a duchovnú degradáciu aj bielej rasy. Aziati i araby všeobecne už nemajú také zábrany-ako ukázali dejiny i potvrdzujú miestny znalci a islam nerozvíja ducha ako ukazuje súčasná zaostalosť kultúrno-technická arabského sveta i oproti minulosti, neexistencia vnútornej túžby po vzdelaní v PRAVDE, keď čerpali aspoň z grécko-slovanského dedičstva a zase v číne „zakonzervovali“ vedenie v minulosti. Teda aziatské diktatúry boli najkrvavejšia a to sa hodí GP! Činnosť inkvizície nikdy! neskončila! Ešte i dnes nenájdete napr. v oficiálnych STARÝCH pravdivých gréckych dejinách zmienku o človeku "ktorý robil zázraky, liečil nemocných, vstal s mŕtvych..." s menom Ježiš Kristus, ale nájdete tam meno pogréčtene slovanské. A preto Bigos: študuj nie his-torické zdroje, ale dejinné zdroje, aby si neplietol ľuďom hlavy-pokiaľ to nie je tvoj platený cieľ, alebo si ďalšia obeť tisícov "prepísaných" dejepisných kníh do "oficiálnej platenej histórie". Veď i pred časom Putin odovzdal romanovské dejepisné knihy zo starej ruskej knižnice vrátené z francúzska "ruskej židovskej obci" a to "veľmi pobúrilo" amerických rabínov, ktorí ich chceli, ale tak či tak majú zase čas všetko prepisovať i starým písmom a technológiami a prispôsobovať, ako to robia tisíce rokov a potom sa zázračne objavia ako "nedoceniteľné historické dielo svetového kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie".

Přidat nový příspěvek