Re: Re: Re: Re: Re: GP a paranoia

Hox | 26.11.2015

"Jsem část té síly, která věčně chce zlo a věčně koná (v důsledku) dobro..."
Dobro a zlo nejsou protiklady, to je zásadní omyl, satan má svou moc jen v rámci Dopuštění, zpětná vazba, stimulant pro lidstvo...
Ježíš na poušti neřekl satanovi "odstup ode mě", ale "následuj mě", nepovažoval jeho nabídku za víc než prázdné slova, lež.

Poslední věty jsou postoj satanizmu/ateismu, dávání člověka do protikladu Vis Maior, Tvůrci, jakoby nebylo možné skloubit lidskou koncepci se zamýšleným Záměrem pro lidstvo (vektorem cílů nadvesmírné reality, hierarchicky nejvyššího řízení, Všedržitele ... atd.)
Skutečně Lidská koncepce se od té Jeho právě v principu neliší, přibližovat se snaží...

Přidat nový příspěvek