Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

Slovan | 26.11.2015

Ještě jsem chtěl dodat jednu zajímavost - existuje teorie, že napoleonova armáda v Moskvě byla zničena jaderným výbuchem. Pro tuto teorii svědčí spousta indicí (můžete sami dohledat na internetu). Otázkou ale je, kde v 19. století GP splašil atomovou zbraň... Pakliže by jí za a) neměl z dob kolonizátorů a nebo za b) jí podle starých plánů dokázal vyrobit. Pak je ještě možnost c) že jí dostal od současných emzáků (kteří však nijak nesouvisejí s původními kolonizátory). Osobně se domnívám že za a) je správně.
Jinak k této teorii existuje ještě dodatek a sice že ve stejné době bylo jaderných zbraní použito víc na východní části Ruska, což mělo za následek jednak zahalení velké části severní polokoule prachem s následnými prudkými mrazy (i v létě), zničení lesů a půdy na velkém území sibiře a naopak zasypání značných území následně spadaným prachem (půdou sebranou v místech výbuchů). Dále existují na google mapách satelitní snímky pozůstatky pevností, původně stavěných na území Ruska v 17.-18. století, o kterých se oficiálně neví že vůbec existovali a musely být zničené právě začátkem 19. století. No a konečně jsou rozsáhlá území sibiře pokrytá krátery. Teorie praví, že tímto aktem GP vymazal původní ruské obyvatelstvo obývající východní části Ruska. Západní rusové už byly řádně křesťanizováni a zovčeni, takže mohli zůstat.

Přidat nový příspěvek