Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

Hox | 26.11.2015

> Hoxi, nevím jaké konkrétní zákony vesmíru máš na mysli.
Všechny, pochopitelně.

Stvořitel je v(V)šemohoucí, ale nedal snad lidem svobodu volby? Kdo páchá zlo, lidé nebo Stvořitel? Má právo je zastavit, dokud nevyčerpali míru Dopuštění? Nebyl by pak tyran?

Nerozlišuješ autentické poselství Shora od zdeformovaných náboženství, odtud plyne zmatení. Jsou dva druhy ateismu, materialistický a idealistický.
Nestará se snad zahradník o svou zahradu, otec o své děti, Tvůrce o svůj výtvor? To by bylo velmi podivné...
Pokud otec neusmrtí své dítě při první chybě, znamená to že neexistuje, nebo zlo schvaluje? Není to náhodou tak že jen trpělivě čeká, až "děti" dostanou rozum, o plodnou spolupráci zájem má?..

Přidat nový příspěvek