Re: Re: GP a teorie křesťanství

Slovan | 25.11.2015

Není v mých silách rozebírat tu všechny zdroje a důkazy svědčící o pravděpodobnosti mojí teorie. Je to záležitostí samostudia. Pakliže budeš mít zájem se k tomu dopátrat, jistě se ti to povede. Problematikou se zabývám 30 let, ještě v dobách kdy o nějakém GP neměl nikdo ani šajnu... :-)
Pokud jde o potvrzení či nepotvrzení existence Krista, většina zmíněných zdrojů nepochází ze stejné doby, ale z let, kdy měl být domělý Kristus už dávno zombíkem (vstaným z mrtvých). O manipulaci těchto zdrojů církví si nedělám žádné iluze... Já psal předtím o tom, že téměř neexistují dobové informace od dobových necírkevních kronikářů, kteří by se o tak významné osobě zmiňovali. Křesťanství se několik prvních staletí vůbec nenazývalo křesťanstvím, ale naopak tzv. řeckým (Dyonýsovým) náboženstvím. Tzn. se o Kristovi vůbec nezmiňovalo. A i kdyby někdo jako Kristus opravdu existoval, byl by stejně jen figurkou dosazenou GP...

Přidat nový příspěvek