Re: GP = Satan

bigos | 24.11.2015

Ja si myslím, že GP nie je satan. Satan je totiž duchovná bytosť. Čo sa týka GP, nepochybujem o tom, že ide o ľudí. Ale keď už si spomenul bibliu, zaujímavý je napríklad list Janov 4 kapitola, verš 3: "Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete" - Ján píše niekoľko zaujímavých vecí, ale hlavne je zaujímavá tá posledná časť: Už teraz je na svete. presnejší preklad by bol "vo" svete. Kedy bol napísaný list Jána? V Prvom storočí. Takže z toho celého vyplýva, že ide o duchovnú mocnosť, ktorá pôsobí celé storočia/tisícročia vo svete a ovplyvňuje chod dejín. Toto ale nie je GP. Pokiaľ sa držíme tézy, že GP je skupina ľudí, potom GP je inšpirovaná práve týmto duchom - duchom antikrista. Vysvetľovalo by to mnoho vecí - napríklad globálne pretláčanie zvrátenosti LGBTI, okultizmus "hviezd" šoubiznizu(Rihana, Beyonce...), oklutizmus a vedomé uctievanie Molocha/satana v Bohemian grove a na všetkých týchto úrovniach. Všetko toto je antikristovská línia.
Činnosť GP, inšpirovaného duchom antikrista je vidieť hlavne v rímskej cirkvi. Rímska cirkev nie je kresťanská, ale pohanská. Vatikán a chrám sv.Petra sú plné egyptských symbolov, ISIS, HORUS....atd. Za čias apoštolov bolo pôvodné Kristove učenie zachované, neskôr, keď Konštantín v roku 311 zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými a ešte neskôr, keď sa stalo oficiálnym náboženstvom rímskej ríše, sa do kresťanstva dostávajú pohanské/okultné prvky. Až tu sa začína uctievanie Márie (zaujímavá paralela je s bohyňou Artemis a jej kulte v Efeze, zrejme ide o toho istého ducha, len rímska cirkev jej dala meno Mária). Až v tomto období sa prekrúca pôvodné kresťanské učenie. Z náboženstva lásky sa stáva náboženstvo zákona - podobne ako judaizmus. Začína prenasledovnie a vraždenie inovercov. Vzniká mocná štruktúra rímskej cirkvi, ktorej hlavou sa stáva pápež. tento pápež v stredoveku dokonca zápasí o moc nad svetom s cisárom...atď. zaujímavé je všimnúť si dve veci:
1. snaha zničiť pôvodnú vieru v Krista
2. snaha o svetovládu
Celé toto smerovanie má na svedomí úzka skupina vnútri tejto "cirkvi", ktorá praktizuje okultizmus na najvyššej úrovni. Možno to vyzerá, ako keby som písal, že GP je rímska cirkev, nie, nie je. Úloha tejto "cirkvi" bude zrejmá časom, ale podľa mňa bude to na ideologickej úrovni a zohrá úlohu falošného proroka pri manifestácii zjavného príchodu antikrista. Na príklade vzostupu rímskej cirkvi je vidieť pôsobenie cudzích elementov. Problém bol, že Nová zmluva je svätá kniha kresťanov a nebolo ju možné svojvoľne meniť, odpisy, ktoré sa robili museli byť identické s najstaršími odpismi, ktoré boli zachované. A tak rímska cirkev vymyslela falošné učenie o neomylnosti pápeža "ex catedra". Ďalej položila na jednu úroveň pápežské encykliky a Písmom. Dnešná rímska cirkev učí falošné učenie o očistci, Márii, odpustkoch a podobne. nič z toho v Písme nenájdeme, ale nájdeme to v rôznych uzneseniach koncilov, výrokoch pápežov atď... Do tohto stavu dostala cirkev úzka skupina ľudí.
Takže môj názor je, že GP nie je satan osobne, ale satan skrze ducha antikrista ovláda dianie vo svete prostredníctvom ľudí z GP.

Přidat nový příspěvek