GP = Satan

Pepé | 24.11.2015

Dle mého názoru Pjakin co se týče GP mlží, ale mezi řádky či při „přeřeknutích“ jsem si z toho poskládal, že GP není globální korporátokracie, která je jeho součástí, ale pokud by nad sebou neměla „něco“ mocnějšího, trhla by se a dělala to po svém. Ten „něco/někdo“ mocnější řídí korporátokracii ve stylu filmu 5 element, jako když majitel všeho, jistý Zorg telefonoval s tou koulí (zlem) při dohodě o dodání 4 kamenů, no a při tom se mu z hlavy spustila krev. GP funguje také v tomto stylu, bez ohledu na to, kdo má jakou ochranku.

Co si vybavuji „překecnutí“ Pkajina z období posledního cca. půl roku, max. roku:

1) GP by mohl přežít na ostrově. (Z toho dovozuji, že celé korporátní řízení by se tam nevlezlo a tedy že GP je jedna bytost.)

2) GP nejde o čas a pokud začnete plánovat v závislosti na čase, tak neuspějete. (Pokud GP není závislý na čase, kdo to je, když i tzv. ilumináti se v průběhu času rozštěpili, ale stále existuje někdo, kdo dohlíží nad dodržováním plánů v průběhu věků, nejméně v posledních 2.000 letech.)

3) No a tuším v předposlední přednášce Pjakin natvrdo prohlásil, že GP nemůže připustit 3 světovou válku (jadernou), protože nemůže odletět (z planety), což kdysi mohl.

4) V jedném přednášce Pjakin uvedl, že z jejich týmu se s GP setkal Zaznobin, který s nim měl mít osobní schůzku. Toto říkal v čísle jednotném, nikoli množném s tím, že s dotazem, o co na schůzce šlo, by se měli zeptat Zaznobina.

Takže abych to shrnul, GP je jeden, existuje nezávisle na čase, je velmi mocný i přesto, že byl „svržen na zem“ a nyní nemůže létat, i když kdysi mohl. „Náhodou“ je něco podobného popsáno v Bibli (asi jedno z ponechaných zrnek pravdy), a sice ve zjevení Janově, kap. 12: http://www.biblenet.cz/app/b/Rev/chapter/12

Vyjímám: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

Bytost, které se čas netýká se před pádem jmenovala v češtině Světlonoš, latinsky Lucius (Lucifer) a byla první v pořadí po Stvořiteli - Bohu. Tzn. nejvyžší. Plnil úkoly jenž plynuly z funkčnosti stvořeného systému než zpychnul a chtěl být jako Stvořitel. Ale on sám byl stvořen a sám nemůže slovem tvořit, jako Bůh, pouze radit svým otrokům, jenž se mu poddali sloužit ke svému prospěchu, nikoliv celku.

Tedy i když bych vypustil Bibli, tak my nevychází nic jiného, než to, že GP je Satan, či jemu obdobná bytost. A je jedno, jestli tu přežívá díky nějaké technologii, či svým schopnostem „krást“ těla, nebo existovat v jiné formě schopné se tu manifestovat. Ostatně Římsko katolická církev neuctívá dle mého názoru Krista, ale právě Satana, kdy inspiraci si opět dle mého názoru vzali v Egyptě.

Budu rád, když mi to někdo vyvrátí, či uvede na pravou míru. Děkuji a přeji pěkný den.

Přidat nový příspěvek