Re: Re: Děkuji

popolvár | 25.11.2015

berte to s rezervou, detaily si už nepamätám, ale dali by sa dohľadať, ak by ste pozreli zloženie Slnka... Ak si dobre pamätám, tak hviezdy -aj Slnko - prechádzajú rôznymi fázami, od héliovej hviezdy k vodíkovej atď. Gro Slnka tvorí zatiaľ He,a postupne vyžarovaním energie do vesmíru sa tento pomer mení v prospech vodíka (je to proces milónov až miliárd rokov). Takisto Zem bola niekedy hviezdou, ktorej sila sa zachovala v zemskom žeravom jadre, ktorý, tak vyzerá, tvorí ešte stále He. Jeho premenou dochádza k vzniku H2 - vodíka - odtiaľ sa berie.

A ešte k zásobám a koncentrácii výronov vodíka - máte hore mapku, ktorá ukazuje na pás cez Afriku, Blízky východ a Rusko - tam bude prebiehať gro ťažby - najväčšie a najprístupnejšie zdroje. Možno aj preto tie boje o Blízky východ a Strednú Áziu...
A k obavám o osud RF kvôli nezáujmu o plyn a ropu - bez obáv:
- ropa je základom chemického priemyslu - spotrebováva viac ako 2/3 vyťaženej ropy, ďalej gumárenský, farmaceutický...
- zemný plyn slúži predovšetkým na vykurovanie, lebo je ekologický a menej explozívny ako propán-bután a oveľa menej ako vodík (väčšiemu využitu vodíka, ako energonosiča doteraz bránila len jeho vysoká explozívnosť a s tým súvisiace problémy pri manipulácii, doprave a skladovaní. Podobne ako u LPG. Takže aj zemný plyn bude naďalej využívaný

Přidat nový příspěvek