.

Cico Ciciak | 24.11.2015

Takže v budúcnosti sa už moc nebudú používať napríklad spaľovacie motory na benzín a naftu z ropy, ale skôr (elektro)motory na vodík a vodíkové elektrárne? A plasty sa aj naďalej budú vyrábať z ropy alebo zemného plynu (z látok, ktoré sa v nich nachádzajú), či už organickej alebo anorganickej? Ďalej, ak som to správne pochopil, tak ak je organická ropa zložená hlavne z uhlíka (odumreté zvyšky živočíchov a rastlín), tak potom anorganická ropa vzniká a je zložená hlavne z vodíka?

Přidat nový příspěvek