Re: co na to GP ?

udo | 23.11.2015

Tých aSpektov je, ako vždy, viac..
Niektoré:
1) Ani GP samozrejme nevie všetko.
Má však pravdepodobne k dispozícii znalosti, technológie,
ktorými oficiálna veda zatiaľ plne nedisponuje.
Sú ale i ľudia, čo v tom-či onom vedia nevyhnutne viac, ako GP.
Celkovo je ale GP v otázkach riadenia, kumulácie príslušných technológii stále ešte do veľkej miery špićka..

Stále zároveň platí staré známe:
"I čím viac sme vedeli,
na tým viac zatiaľ nepoznaného sme narážali"
(Viď aj známy príklad Sókratových kruhov..)

2) Energoinvariant tu polooficiálne máme v globálnom merítku najneskôr od doby Petrodoláru (1973?).. Ten je zároveň mocným monopolným nástrojom riadenia (via FED). Ak si každý bude môcť vyrábať energiu (peniaze), prídete o jeden z momentálne kľúčových nástrojov manipulácie globálneho informačného poľa (miery stresu, umelej deprivácie, systematického Ad Hoc vytvárania ostrovov prosperity, či embárg biedy). Pustíte ten bič len tak z ruky?

3) vieme, aké psychologické profily globálne dominujú. A)Idioti-Bioroboti (konzumenti=zombi), B)ľudia ako zvery a C)inteligentni sociopati, ktorí ich riadia, parazitujú na stáročia v stáde človeku podobných opíc chovanej spolonečnosti.. Povedzme si úprimne, ľudí je na planéte fakt neveľa. Veľa slepej viery a málo MIERY. Ostatne ten problém mal už aj Noe..Neo

Teda.. ak dáte nezodpovednému stádu do ruky nástroj (v jednej z jeho možných foriem) k prakticky takmer neobmedzenej produkcii energie..elektriny, hrozí, že planétu rýchlo zdevastujú pod heslom "ži tu a teraz", "Po mne potopa? a čo mňa do toho.." "Chcem všetko a hlavne veľa" a pod..

V tom má GP žiaĺ zatiaľ pravdu a funguje i ako jeden z "božích regulačných ventilov" pretlaku lokálneho noosferického supersystému..

Inak povedané:
Predstavte si, źe vám dnes nastane komunizmus a každý si bude môcť z hypermarketu zobrať čo chce a koľko chce, svojvoľne vybrať zadarmo letenky v neobmedznom množstve a destinácii, atď.. Čo by podľa vás nastalo?

Isto..môźe to viesť až napr. ku začatiu "šťukania gombíkov" a vy sa zobudíte u ApisKalypsó, ktorú ste raz uź našťastie prespali..čo je však už iný, potenciálne náväzný príbeh..

4) atď..

Toľko k len niektorým aspektom skúmaného
problému-výzvy-príležitosti..

Přidat nový příspěvek