Re: Re: koncepcie

udo | 24.11.2015

PS:
"Základný plat"..či "Bezpodmienečný základný plat"
rozhodne vôbec neznamená, že ľudia by nepracovali.

I tak je dnes väčśina reálnej práce, hlavne vo väčšine sociálnej sféry neplatená. V dnešnom Západnom režime sú najlepšie platené protispoločensky zamerané posty, funkcie.

Hlavne nezabúdajte, že všetko je dnes už takmer plne automatizované. Výroba i sluźby.
Robotníkov väčšinou vo fabrikách pri pásoch uź len umelo držia. Reálne prosto nie sú potrební.
Stovky generácii makali, aby sme dosiahli tento štandard materiálneho zabezpećenia a cez úžeru a infláciu si ho prisvojuje úzka skupinka sociopatov.

Ľudia sa majú venovať primárne samovzdelávaniu, rodine, riadeniu a práci, na ktorú majú talent, predispozície, ktorá ich baví.

Spomínané rozsiahle štúdie jasne hovoria že ľudia by pracovali, tvorili i bez nútenia. Navyše celkovo neporovnateľne efektívnejšie. Akurát by boli režimom takmer nevydierateľní.

"Náklady" na cigánov, či úplatky sú v porovnaní s organizovanou korporátnou krádežou zanedbateľné.
Ich medializácia je len dymovou clonou pre prastarý tzv."globálny finančný terorizmus"

To len na úvod tohto udržateľného (v zmysle stabilnejśieho rozvoja) ekonomického modelu.

Přidat nový příspěvek