Re: Re: Re: Re: Re: Asi Vám někdo s křesťanstvím vymyl mozek

Jaroslav | 28.11.2015

BŮH - Stvořitel tohoto našeho vesmíru Vás MILUJE, Petržlene, a chce Vás ZACHRÁNIT před ZÁHUBOU GP, protože i Vás osobně z LÁSKY stvořil (tak jako MILUJE každého člověka, protože stvořil každého člověka a CHCE ZACHRÁNIT každého člověka před zlým GP - zachránit pro svou VĚČNOU BOŽÍ LÁSKU bez SOBECTVÍ = pro VĚČNÝ ŽIVOT).
O této své LÁSCE BOHA-Stvořitele mluví BŮH-SYN JEŽÍŠ KRISTUS a dal to zapsat do Bible na mnoha místech, například do Janova evangelia 3.kapitoly :
Bible - Jan 3:16  "Lebo tak MILOVAL Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, NEZAHYNUL, ale mal VEČNÝ ŽIVOT."

BŮH Vás, Petržlene, natolik MILUJE, že kvůli Vám osobně (kvůli Vaší ZÁCHRANĚ před ZÁHUBOU GP) poslal svého BOŽÍHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA trpět a zemřít NA KŘÍŽ, aby Vás, Petržlene, nepostihl stejný BOŽÍ SOUD jaký zanedlouho postihne toho zlého LSTIVÉHO lháře GP, který různými "argumenty" ZPOCHYBŇUJE Bibli (a různými "argumenty" snižuje VÍTĚZE NAD SMRTÍ - VZKŘÍŠENÉHO JEŽÍŠE KRISTA na úroveň pouhého "dnes už nežijícího" člověka).
GP to dělá proto, že v Bibli je napsaná PRAVDA o celém GP... a taky je tam zapsaná PRAVDA, že JEDINÝM ZACHRÁNCEM před GP je VZKŘÍŠENÝ JEŽÍŠ KRISTUS :
viz Bible - Jan 3:17  "Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna (=JEŽÍŠE KRISTA), aby odsúdil svet, ale aby bol svet SPASENÝ (=ZACHRÁNĚNÝ) skrze neho".
viz Bible - Jan 3:18  "Kto verí v neho (=v JEŽÍŠE KRISTA), nebude odsúdený, ale ten, kto neverí (= celý GP a s ním všichni lidé tvrdohlavě spoléhající na lidský ROZUM), už je odsúdený (=ZAHYNE), lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho."

Víte, Petržlene, Bible je DUCHOVNÍ KNIHA, která odhaluje zlo SOBECTVÍ v lidských srdcích... autorem Bible je BŮH - Stvořitel tohoto vesmíru = NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ BYTOST.
Tento BŮH vidí do každého lidského srdce, odhaluje jejich pyšný SOBECKÝ stav a chce každého člověka ZACHRÁNIT z tohoto SOBECTVÍ.

To, co tady pro Vás píšu, Petržlene, píšu proto, že nechci, aby Vás ten LSTIVÝ lhář GP dovedl až DO ZÁHUBY.
A chápu, Petržlene, že to není pro Vás jednoduché POKOŘIT SE = uznat, že Váš LIDSKÝ ROZUM je nedostatečný, že přes všechno Vaše ROZUMOVÁNÍ nic JISTÉHO nevíte.... PROŽIL JSEM TO , byl jsem na tom stejně jako Vy... ale rozhodl jsem se najít PRAVDU - a našel jsem SKUTEČNOU PRAVDU - ŽIVOU OSOBU VZKŘÍŠENÉHO BOHA - JEŽÍŠE KRISTA, který ze mne udělal NOVÉHO ČLOVĚKA s Božím JEŽÍŠOVÝM POKOJEM, LÁSKOU a RADOSTÍ v srdci.
CHVÁLA BUĎ BOHU - mému ZACHRÁNCI JEŽÍŠI KRISTU !

A tak i Vám, Petržlene, doporučuju :
Nebojte se otevřít Bibli, abyste POZNAL jistotu PRAVDY, která Vás vysvobodí z nejistého lidského ROZUMOVÁNÍ ..... a podívejte se taky na těch pět skutečných příběhů lidí - muslimů, kteří MAJÍ tutéž osvobozující OSOBNĚ PROŽITOU ZKUŠENOST s BOHEM -ZACHRÁNCEM JEŽÍŠEM KRISTEM, kterou mám já : viz toto video Viac než sny 1-5 https://www.youtube.com/watch?v=X7zSHFECzC4

Přidat nový příspěvek