Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Putinovi nevěřím

Jaroslav | 25.11.2015

Ne, Trtkine. Katolíci nesepsali Bibli.
Katolická církev vznikla jako nástroj GP až ve 4. století našeho letopočtu (založil ji nástroj GP - římský císař Konstantin).
ALE Bible byla napsána v průběhu asi 1600 let - mezi lety 1500 před naším letopočtem (když Mojžíš napsal do pěti knih Mojžíšových začátek Bible pod osobním vedením BOHA- Stvořitele, který k Mojžíšovi poprvé promluvil z Božího ohně v zemi Madiánské) až do roku 95 našeho letopočtu (kdy apoštol Jan ve vyhnanství na ostrově Patmos napsal Zjevení Janovo pod osobním vedením BOHA - vzkříšeného Ježíše Krista a tím BŮH celou Bibli dokončil). A v roce 95 našeho letopočtu katolická církev ještě neexistovala. Takže nemohla napsat ani jednu větu do Bible.

Římskokatolická církev jako nástroj GP naopak Bibli ničila, kde mohla.... aby lidé nepoznali PRAVDU, protože Bible ukazuje, že věrouka římskokatolické církve překrucující vybrané úseky z Bible je PODVOD GP sloužící k tomu, aby z lidí byly pod vedením LIDSKÝCH VŮDCŮ římskokatolické církve vyrobeny „nemyslící lehce manipulovatelné vystrašené ovce“ závislé na libovůli GP a na dezinformacích od GP.... vzpomeňme alespoň české dějiny - co římskokatolická církev - nástroj GP dělala s Janem Husem a co dělala v Čechách po jeho upálení (když povstali husité), a také jak po Bitvě na Bílé hoře 8.listopadu roku 1620 ničila Bible v Čechách a mučila a zabíjela lidi, kteří podle BOŽÍCH SLOV v Bibli žili (začalo to popravou 27 českých pánů na Staroměstském náměstí
21.června 1621 a pokračovalo to KRUTOU činností katolické inkvizice = DOBOU TEMNA ... píše o ní také Alois Jirásek...)

Takže římskokatolická církev jako nástroj GP Bibli nesepsala, ale ničila... A taky se k Bibli napsané lidmi vedenými BOHEM-Stvořitelem ještě před vznikem římskokatolické církve (jak jsem už výše vysvětlil) pokusila ve středověku přidat takzvané "deuterokanonické knihy" (pokusila se je přidat ke Starému Zákonu), které však lze lehce ODHALIT tím, že BŮH-JEŽÍŠ KRISTUS v tom co mluvil a dal zapsat do Bible NIKDY lidem necitoval ŽÁDNÝ úsek z těchto "deuterokanonických knih" (Tóbijáš ... až Druhá kniha Makabejská), ale citoval = připomínal lidem pouze úseky ZE VŠECH skutečných knih Starého Zákona, které v Bibli jsou.

Přidat nový příspěvek