Re: Re: Re: Re: Re: Putinovi nevěřím

Jaroslav | 22.11.2015

Ano, Slovane, souhlasím s Vámi, že GP vyrobil různá LŽIVÁ světová náboženství ovládaná různými lidskými VŮDCI, aby zmátl lidi hledající PRAVDU.
Upozorňuju Vás však, Slovane, že GP vyrobil také LŽIVÝ darwinisticko - marxistický „vědecký světový názor“ o „dlouhé a dlouhé“ historii zeměkoule s vymyšlenými miliony a miliardami let, jehož záměrem je obelhat lidi, že jsou produktem nějakého chaotického „velkého třesku“ a že tedy BŮH - Stvořitel celého našeho vesmíru a celé naší zeměkoule a všech jejích obyvatel - neexistuje, že JEŽÍŠ KRISTUS neexistuje… a že je tady jenom nějaká „vymyšlená fiktivní postava Ježíše“, a proto tedy neexistuje nikdo, komu se budou muset VŠICHNI LIDÉ zodpovídat za své skutky, a proto mohou bez následků ubližovat druhým podle libosti…. což vyhovuje zejména GP, který lže, krade a vraždí jak může… (AVŠAK JEŽÍŠ KRISTUS v PRAVÝ ČAS zasáhne proti GP, jak si každý může přečíst v Bibli…)

Tento uměle vyrobený „vědecký světový názor“ slouží GP k tomu, aby lidem UKRADL NADĚJI v možnost ZÁCHRANY před GP (protože lidskými silami opravdu není možné zastavit GP a „BŮH přece neexistuje“, když všechno se „vyvinulo“ neuvěřitelnou „náhodou“…. ) Tak takovéto povídačky jsou nám cíleně tlačeny do hlavy už od školních let - aby z nás byly vyrobeny „nemyslící lehce manipulovatelné vystrašené ovce“ závislé na libovůli GP a na dezinformacích od GP (kdysi mi jeden můj spolužák ještě v době „socialismu“ z legrace říkal: „Nemysli, za tebe myslí STRANA“ … tedy tehdy ta komunistická strana KSČ … dnes je to zase jiná strana, která vládne.,..)¨

ALE my, Slovane, NEJSME „nemyslící ovce“, můžeme si SNADNO uvědomit, že stejně tak jako fungující hodinky NEVZNIKLY nějakou neuvěřitelnou „náhodou“ výbuchem kupky prachu (ale že je musel NĚKDO důkladně VYMYSLET a VYROBIT), že STEJNĚ TAK náš DOKONALE FUNGUJÍCÍ VESMÍR s naší sluneční soustavou NEVZNIKL nějakou neuvěřitelnou „náhodou“ výbuchem zrnka prachu při nějakém „velkém třesku“, ale že jej celý musel NĚKDO důkladně VYMYSLET a VYROBIT…. Jen si uvědomme, jak důkladně promyšlená a fungující je KAŽDÁ BUŇKA v našich tělech s informací DNA, a jak je důkladně stvořeno to množství semen, z nichž na zeměkouli vyrůstají potraviny pro lidi i pro všechny živočichy - a dojdeme k pochopení, že ten NĚKDO, kdo to tak důkladně VYMYSLEL a VYROBIL (= ten BŮH - Stvořitel), má OBROVSKY VĚTŠÍ SCHOPNOST MYŠLENÍ než má kterýkoliv člověk, a tedy i než má ten ZLO produkující GP.

TAKŽE, Slovane, máme ŠANCI proti GP, protože BŮH EXISTUJE ! A je MOCNĚJŠÍ než GP. A je proto SCHOPNÝ nám POMOCI v této dnešní zlé situaci ve světě. A to je RADOSTNÁ ZPRÁVA !!

Vidím však, Slovane (z toho, co jste napsal), že Vy jste dosud takto nepřemýšlel, a že jste proto dosud ještě NEZKUSIL ŽÍT podle SLOV JEŽÍŠE KRISTA zapsaných v Bibli.

Jsme všichni na jedné lodi - na zeměkouli pohybující se vesmírem podle zákonů vložených do vesmíru BOHEM - Stvořitelem. A máme všichni šanci BÝT ZACHRÁNĚNI tímto BOHEM - JEŽÍŠEM KRISTEM. Stačí jen odložit ten do naší mysli tím GP neustále vtloukaný LŽIVÝ „vědecký světový názor“ o tom, že člověk je pouhá rozvinutá opice… a potom otevřít Bibli - to BOŽÍ POSELSTVÍ ZÁCHRANY od JEŽÍŠE KRISTA pro každého, kdo to s ukřižovaným a vzkříšeným Ježíšem Kristem ZKUSÍ… a VÝSLEDKEM bude to, že se člověk přestane BÁT toho zákeřného GP…protože JEŽÍŠ KRISTUS -VÍTĚZ NAD SMRTÍ nám všem říká : „NEBOJ SE, jenom MI VĚŘ !“ (Marek 5:36) „JÁ JSEM ta CESTA a PRAVDA ! (Jan 14:6) … a toho, kdož ke mně S DŮVĚROU přijde, NEZKLAMU ! “ (Jan 6:37)

Také Vás chci, Slovane, povzbudit : podívejte se na těch pět skutečných příběhů lidí - muslimů, kteří MAJÍ tutéž OSOBNĚ PROŽITOU ZKUŠENOST s BOHEM -ZACHRÁNCEM JEŽÍŠEM KRISTEM, kterou mám já : viz toto video Viac než sny 1-5
https://www.youtube.com/watch?v=X7zSHFECzC4

Přidat nový příspěvek