Re: Re: Re: Re: Putinovi nevěřím

Placidus d´Catpel | 22.11.2015

Nu Jaroslave.....celkem dobrá odpověď.....líbí se mi, že si z Bible berete inspiraci toliko z Ježíše, jehož život a poselství je bezesporu inspirativní pro ty z nás, kteří potřebují následovat nějaký vzor při výstavbě (formátování) vlastních životů. Říkáte, že Vaše moralita byla kultivována skrze četbu Bible, resp. že Váš morální vzestup způsobil Ježíš skrze své božství.....pokud tedy věříte tomu, že Ježíš je tím, kdo způsobil Vaše tzv. obrácení (jak by řekl katolický teolog)...tak tomu věřte i nadále, Vaší víru rozhodně nechci zpochybňovat či Vám ji brát...zejména když jejím výsledkem je, že, jak sám tvrdíte, jste nyní láskyplný, nesobecký, odpouštíte ostatním vše, čím se na Vás provinili a sám nechcete nikomu ubližovat...tedy bravo pane Jaroslave.
A teď kriticky Jaroslave:
píšete, cituji "Víte, Placidusi, dnešní zlá situace ve světě je výsledkem toho, že lidé tvrdohlavě odmítají žít podle slov BOHA - JEŽÍŠE KRISTA a chtějí žít podle svých vlastních SOBECKÝCH představ, chtějí sami rozhodovat, co je správné a co ne. A proto nechtějí ČÍST Bibli a tvrdohlavě prohlašují, že BŮH - JEŽÍŠ KRISTUS - Stvořitel celého našeho vesmíru a celé naší zeměkoule a všech jejích obyvatel - neexistuje, anebo se ve svém nepochopení sobeckého stavu svého vlastního srdce různí lidé snaží žít podle různých náboženských nauk, které vymysleli lidé - například Mohamed, Budha a jiní… anebo si různí lidé upravují podle svých sobeckých představ některá slova zapsaná v Bibli. Tím se však dostávají do lidsky neřešitelné situace, kdy bohatí SOBCI vraždí druhé lidi, aby si „užili“ bohatství a aby si „užili“ své sobecké touhy ovládat druhé lidi…. BŮH - JEŽÍŠ KRISTUS má však i v této dnešní zlé situaci ve světě připravenu KONKRÉTNÍ ZÁCHRANU"....
....tedy Jaroslave, neřekl vám snad Ježíš, že nemáte soudit, aby jste sám nebyl souzen?, neřekl Vám snad Ježíš, aby jste nehledal třísku v oku bližního, když sám nejste schopen uvidět kládu v oku svém?...proč tedy z Vaší strany tolik soudu ke konání ostatních?, kde je tolerance k ostatním lidem konat dle jejich svobodné vůle?...chcete Jaroslave určovat jiným lidem, že mají žít podle Ježíše?....myslíte, že na to máte právo?, myslíte, že Vaše víra v božství Ježíše Vám dává právo vyžadovat u ostatních stejný náhled, jako máte Vy sám?, odkazujete na Bibli a současně krituzujete zlo aktuálního světa....copak nevnímáte ten protimluv?...Bible je přece plná násilí, sobectví, intrik, zla, manipulace, protimluvů, diktátů a dogmat....stejně tak, jako jsou tyto okolnosti součástí dnešního světa....jakto že tedy, v souladu se svým obrácením k Ježíši, jste Bibli nezavrhl jako knihu zlou, zlo popisující, zlo obhajující a ke zlu nabádající, když to zcela samozřejmě děláte ve vztahu ke Koránu a k jiným náboženským (nebiblickým spisům)?, ospravedlňuje morální kredit Ježíše veškerý obsah Bible jenom proto, že popis jeho života je součástí novozákonních evangelií?.....dosažení obecného blaha pro národ (skupinu jednotlivců) je také součástí Main Kampfu, je pro tuto utilitární okolnost tedy správné vychvalovat Main Kampf?....
Ježíš rozhodně není Bůh pro všechny, byl to člověk a jako člověk také zemřel, stejně jako Mohamed, respektujte tedy tuto okolnost, stejně jako já respektuji tu okolnost, že pro Vás osobně Ježíš Bohem je
....je nanejvýše správně, že lidé chtějí sami rozhodovat o tom, co je a co není správné a nikdy by tomu nemělo být jinak
....zlé dění ve světě rozhodně není následkem nenásledování Krista, nýbrž je nevyhnutelným důsledkem dlouhodobé a programové manipulace s člověkem, jak s jednotlivcem, tak i s lidským stádem....ze strany tzv. elit - globálních prediktorů a ze strany těch, pro které jsou elity globálního prediktorra pouze poslušným psíkem, který aportuje míček, když se mu poručí....a právě náboženství - i to křesťanské - je jedním z nástrojů této manipulace....a to i přesto, že náboženství může obsahovat následování hodné prvky, viz. život a poselství Ježíše
....mimochodem Jaroslave, opravdu si myslíte, že je vůči Ježíšovi fér hodit na něj zodpovědnost za naše životní chyby?....čili ať už jsem udělal cokoliv špatně, nemusím to napravovat, nemusím se za to zodpovídat, protože za moje chyby už byl dopředu potrestán Ježíš?....skutečně této arogantní hlouposti věříte?,,,pokud ano, máte zotročenou duši ze strany svého rácia, přesto, že jste nesobecký, láskyplný, ....
přeji hezké dny

Přidat nový příspěvek