Re: Re: Re: Putinovi nevěřím

Jaroslav | 22.11.2015

Z Vaší otázky „co by jste odpověděl muslimovi … “ vidím, že Vy, Placidusi, jste Bibli zatím nečetl, a proto si zatím neuvědomujete ten OBROVSKÝ ROZDÍL mezi člověkem Mohamedem a BOHEM JEŽÍŠEM KRISTEM, ten OBROVSKÝ ROZDÍL mezi Koránem a BIBLÍ, ten OBROVSKÝ ROZDÍL mezi tím, co dělal a učil lidi vraždící a dnes už nežijící člověk Mohamed (který podlehl SMRTI), a mezi tím, co dělal a učil a dosud dělá a učí TEN za všechny lidi se V LÁSCE OBĚTUJÍCÍ a dodnes žijící - ukřižovaný a VZKŘÍŠENÝ VÍTĚZ NAD SMRTÍ - BŮH JEŽÍŠ KRISTUS.

Ptáte se, Placidusi : Co bych odpověděl muslimovi … ?

Řekl bych mu toto :
JEŽÍŠ KRISTUS mne ZACHRÁNIL z MÉHO SOBECTVÍ. JEŽÍŠ KRISTUS způsobil, že V MÉM SRDCI došlo ke ZMĚNĚ od sobectví k LÁSCE - k LÁSCE, která ODPOUŠTÍ druhému člověku to, čím mi ublížil, a která už NECHCE UBLIŽOVAT druhým lidem. A to se stalo potom, když jsem začal ČÍST BIBLI. Můžeš také Ty říct, že když jsi začal číst Korán, že Mohamed způsobil, že ve Tvém srdci došlo ke ZMĚNĚ od sobectví k LÁSCE - k LÁSCE, která ODPOUŠTÍ druhému člověku to, čím Ti ublížil, a která už NECHCE UBLIŽOVAT druhým lidem ?

Pro lepší porozumění tomu, co tady píšu, Placidusi, se podívejte na těchto pět skutečných příběhů muslimů, kteří MAJÍ tutéž OSOBNĚ PROŽITOU ZKUŠENOST s BOHEM -ZACHRÁNCEM JEŽÍŠEM KRISTEM, co mám já, a proto odložili Korán = odložili slova člověka Mohameda a ZAČALI ČÍST BIBLI= začali číst SLOVA BOHA - JEŽÍŠE KRISTA : viz toto video Viac než sny 1-5

https://www.youtube.com/watch?v=X7zSHFECzC4

Najděte si, Placidusi, čas na toto video, které trvá celkem tři hodiny - je tam pět skutečných příběhů ZE SOUČASNOSTI. Pomůže Vám to UVIDĚT ten OBROVSKÝ ROZDÍL mezi člověkem Mohamedem a BOHEM JEŽÍŠEM KRISTEM, ten OBROVSKÝ ROZDÍL mezi Koránem a BIBLÍ. (A jsou i další muslimové, kteří v dnešních dnech prožívají TU ZMĚNU lidského SRDCE od sobectví k LÁSCE, kterou způsobuje BŮH - JEŽÍŠ KRISTUS, a proto odkládají Korán = odkládají slova člověka Mohameda a ČTOU BIBLI = čtou SLOVA BOHA - ZACHRÁNCE JEŽÍŠE KRISTA )

Víte, Placidusi, dnešní zlá situace ve světě je výsledkem toho, že lidé tvrdohlavě odmítají žít podle slov BOHA - JEŽÍŠE KRISTA a chtějí žít podle svých vlastních SOBECKÝCH představ, chtějí sami rozhodovat, co je správné a co ne. A proto nechtějí ČÍST Bibli a tvrdohlavě prohlašují, že BŮH - JEŽÍŠ KRISTUS - Stvořitel celého našeho vesmíru a celé naší zeměkoule a všech jejích obyvatel - neexistuje, anebo se ve svém nepochopení sobeckého stavu svého vlastního srdce různí lidé snaží žít podle různých náboženských nauk, které vymysleli lidé - například Mohamed, Budha a jiní… anebo si různí lidé upravují podle svých sobeckých představ některá slova zapsaná v Bibli. Tím se však dostávají do lidsky neřešitelné situace, kdy bohatí SOBCI vraždí druhé lidi, aby si „užili“ bohatství a aby si „užili“ své sobecké touhy ovládat druhé lidi…. BŮH - JEŽÍŠ KRISTUS má však i v této dnešní zlé situaci ve světě připravenu KONKRÉTNÍ ZÁCHRANU : ale to už si, Placidusi, přečtěte V BIBLI sám… TATO BOŽÍ JEŽÍŠOVA ZÁCHRANA je založena na ZMĚNĚ Vašeho srdce, která bez vlastní OSOBNĚ PROŽITÉ ZKUŠENOSTI s BOHEM JEŽÍŠEM KRISTEM neproběhne. Je to skutečná ZMĚNA od sobectví k LÁSCE - k LÁSCE, která skutečně ODPOUŠTÍ druhému člověku to, čím mi ublížil, a která už opravdu NECHCE UBLIŽOVAT druhým lidem…tak jako to vidíme na těch pěti skutečných příbězích muslimů v tomto videu Viac než sny 1-5
https://www.youtube.com/watch?v=X7zSHFECzC4

Přidat nový příspěvek