Re: Putinovi nevěřím

Jaroslav | 21.11.2015

Budu reagovat na Vaši myšlenku : "Nic dobrého nás nečeká a osobně si myslím, že zvrátit tento plán už není reálné a v moci nikoho."

Dnešní zlou situaci ve světě výstižně popisuje začátek písně David a Goliáš (od Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha), která zároveň dává správnou radu, co s touto dnešní zlou situací ve světě máme dělat :
"Lidi na lidi jsou jako saně,
člověk na člověka jako kat.
Podívejme se na ně,
musíte naříkat.
Obr do pidimužíka mydlí,
domnívaje se, že vyhraje.
Klidně seďme na židli,
čtěme Bibli, tam to všechno je."

Prvních šest řádků textu této písně David a Goliáš opravdu výstižně popisuje tu dnešní zlou situaci ve světě...
A ten osmý řádek opravdu dává tu správnou radu, co s touto zlou situací ve světě máme dělat :
ČTĚME Bibli, TAM to VŠECHNO JE....

Víte, BŮH - Stvořitel celého našeho vesmíru a celé naší zeměkoule a všech jejích obyvatel - v Bibli ukazuje, že JEDINÝ skutečný ZACHRÁNCE pro celý svět je za nás všechny ukřižovaný a potom vzkříšený JEŽÍŠ KRISTUS - VÍTĚZ NAD SMRTÍ.
Dále se v Bibli dočteme, že tento BŮH - ZACHRÁNCE JEŽÍŠ KRISTUS, nám všem říká : "Beze MNE nejste schopni dělat nic" (Jan 15:5)
A JEŽÍŠ KRISTUS nám v Bibli dále říká :
 "A proto každého, kdož slyší slova má a činí je, připodobním muži moudrému, který postavil dům svůj na skále. I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, a nepadl; nebo založen byl na skále." (Matouš 7:24-25)
TAKŽE : ČTĚME Bibli, TAM to všechno je... abychom se dověděli od našeho JEDINÉHO skutečného ZACHRÁNCE JEŽÍŠE KRISTA, co v dnešní zlé situaci máme dělat.
Možná je to pro Vás nečekaná odpověď na Vaši výše uvedenou myšlenku, ALE ze své vlastní PROŽITÉ - DOBRÉ zkušenosti se ZACHRÁNCEM JEŽÍŠEM KRISTEM Vám v té dnešní zlé situaci ve světě doporučuju :
VEMTE tu radu "ČTĚME Bibli, TAM to VŠECHNO JE" z písně David a Goliáš VÁŽNĚ a VYZKOUŠEJTE, jak SPOLEHLIVÝ ZACHRÁNCE je BŮH - JEŽÍŠ KRISTUS.

Přidat nový příspěvek