Re: Re: Re: Re: Re: a co bude s ČR?

Theorosa | 20.11.2015

Ještě ke Katce a k tomu, že: "Všetko chce správny čas, aby sa zabezpečil maximálny účinok pri minimálnych stratách. Predstavte si, že by padla vláda - teraz."

A KDY JINDY????

Vybráno z tisku:

V České republice sice neexistuje debata o vojenské doktríně naší země, avšak ministr obrany Martin Stropnický předkládá sněmovně skandální branný zákon, který umožňuje legální nástup žoldnéřů do naší armády. Tím de facto přestáváme být suverénním státem. Účelem novely branného zákona je legislativní zajištění možnosti urychleného povolání všech občanů bez rozdílu pohlaví do mimořádné vojenské služby kdekoliv na světě, dle uvážení velení NATO a USA. Poslanci a senátoři jsou ovšem – stejně jako řada dalších státních činitelů - z vojenského nasazení vyjmuti. Je zřejmé, že novela a její principy byly navrženy nikoliv pro ochranu českých občanů, ale proti nim.

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek podepsal - spolu s německým ministrem zahraničí - letos v Berlíně „Společné prohlášení k česko-německému strategickému dialogu“ coby nové platformě česko-německých vztahů. Z materiálu vyplývá, že tzv. strategický dialog česko-německý bude mít silný vliv na naši vnitřní a zahraniční politiku. Postupně se zřejmě budeme dostávat blíže a blíže k Německu. Jiné vztahy budou slábnout. Navíc deklarované vztahy mezi ČR a NSR nevycházejí z principů mezinárodního práva ani z terminologie užívané v mezinárodních smlouvách vítězných Spojenců. Jde tedy o zcela zásadní politické změny, avšak veřejnosti není vůbec známo, který ústavní orgán ČR (a na návrh koho) tento materiál projednal a schválil, ačkoliv občané republiky mají, v souladu s ČI. 17 Listiny základních práv a svobod, právo na informace.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán připravuje zákon o státním zastupitelství, který zcela změní mocenské poměry v naší zemi ve prospěch "nevolených", takže volby pak už budou pouhou formalitou. Nový zákon totiž plánuje vznik speciálních - a v podstatě nikým nekontrolovatelných - útvarů represivního aparátu, což vždy v historii bývalo u počátku protidemokratických převratů. Voliči žádné politické strany nedali k takovémuto návrhu zákona mandát. V této souvislosti máme důvodné obavy, že by se u nás mohlo stát například to, co ve Švédsku, kdy švédské proevropské strany - z obav před možným vítězstvím vůle švédského lidu - přijaly „Ujednání o zajištění stability vládnutí až do roku 2022“, což znamená zrušení jakýchkoliv voleb na dalších sedm let. Po fiasku evropeistů v polských volbách a při současném chování české vlády máme obavy, abychom se nedočkali zrušení voleb i v naší zemi.

Hrozí totiž, že současná vláda podniká kroky proti vlastnímu lidu, které mohou být NEVRATNÉ.

Přidat nový příspěvek