0

Jura | 16.11.2015

Jak počítá počítač? (a pravděpodobně i příroda)
0,1

Jak se dnes učí počítat prvňáček?
1,2,3,4,5,6,7,8,9

Naučí se zapisovat počet, sčítat, odčítat. Ale pozor to odčítání zas jen tak, že mu vyjde 1,2,3,....

Teď pozor děti, další cifru pro následující číslo nemáme .... označíme ho 10, ještě další 11, ....

Paní učitelko, co je to to 0 ? .... vlastně nevím, co mi tenkrát odpověděla, nejspíš sama nevěděla. Ale bratr mi to doma vysvětlil.

Paní učitelko, proč umíme odčítat 3-1=2 (máš 3 jablíčka a jedno sníš, kolik jich budeš mít?) , ale za celý dlouhý rok jsme nepočítali příklad typu 3-3=0 (Mám 3 jablíčka, všechny jsem snědl, kolik mi jich zbylo?).

Jiříku, buď potichu, o 0 se budete učit v 6. třídě a to já už s Vámi nebudu (vaše třídní jsem jen v 1. a 2. třídě)

Ale paní učitelko já tu 0 znám, mě to naučil starší bratr.

Tady máš další příklady, nějak se zabav a už se o tom nebudeme bavit.
.................................................................................
Takže jestliže máme 8 možností kam řadit prvky (8 skupin), tak v počítači (a velmi pravděpodobně tedy i v přírodě) je budeme značit 0,1,2,3,4,5,6,7,10 .... použita byla osmičková soustava. V té je našich 8 (tj. počítáno v desítkové soustavě) zapsáno jako 10.
Takže pro prvky He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn je podle tohoto konceptu logičtější místo na dalším řádku (1) v nulté skupině (0)
...........................................................................
Tím pádem tam celkem logicky nám tam před tím vodíke s protonovým číslem 1 chybí něco, co by se dalo označit jako prvek s protonovým číslem 0. Což by empiricky mohl být ten éter.
............................................................................
Takže by to nejspíš chtělo také přepsat teoretickou algebru, která vychází z 1 a následníka, tj. to obligátní 1,2,3, ...
tak aby vycházela z 0
Protože jak řekl Bůh jednomu z proroků: Jsem počátkem (0) i koncem (nekonečno) .... a číselné osy mívají počátek v 0 .... jen ti žáčci ho až do 6. třídy žádný počátek na číselné ose nemají (tj. zrovna v době kdy se určuje jejich světonázor)

Přidat nový příspěvek