Re: nepriame riadenie symbolikou

Matriční paralela s americkou historií ? | 15.11.2015

Ocitujme si z dějepisu dobývání USA (text je z roku 1957):

"Musíme si uvědomit, že nejmocnější zbraní naší strany je rasové napětí. Probuzením uvědomění tmavých ras, které byly po staletí utiskovány bílými, je můžeme získat pro program komunistické strany. V Americe můžeme svým důvtipem dosáhnout vítězství. Zatímco černošskou menšinu poštveme proti bílým, bílým vštípíme komplex viny za jejich vykořisťování černochů. Pomůžeme černochům získat vynikající postavení v každé oblasti života, v zaměstnání, ve světě sportu, v zábavě, atd. S tímto renomé budou černoši schopni uzavírat vzájemné sňatky s bílými a začne proces, který připraví Ameriku pro naši věc."

A teď si na místo černochů dosaďme imigranty, komplex viny se opakuje, proces v Evropě začíná ...
P.

Přidat nový příspěvek